Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 12 januari - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

Januari 2021

Hej,

Vi har tyvärr fortsatt hög spridning av Covid-19 i samhället. Jönköpings kommun och regionens smittskydd har i dagsläget inte fattat något gemensamt beslut om distansundervisning. Varje skolenhet i kommunen ser över sina egna behov och anpassar sig därefter. I nuläget kommer vi på Kunskapsskolan Jönköping inte heller gå över på distansundervisning utan kommer fortsatt att ha undervisning på plats i skolan för samtliga årskurser. Vi kommer att fortsätta ha en tät dialog med Jönköpings kommun och smittskyddet för fatta de beslut som är bäst för eleverna här på Kunskapsskolan Jönköping.

Kunskapsskolan Jönköping kommer dock att från och med måndag den 18 januari göra en del justeringar i organisationen gällande schema och i de olika undervisningsgrupperna.

Från och med måndag den 18 januari kommer alla elever att läsa alla sina ämnen i sina basgrupper/klasser. Basgupperna/klasserna kommer också att vara i samma klassrum under de teoretiska ämneslektionerna. Ämneslärarna kommer att förflytta sig till de olika klasserna.

De praktisk-estetiska lektionerna hålls dock i lokaler anpassade för ämnena. Idrottslektionerna bedrivs utan ombyte och lektionerna anpassas efter detta.

Mellanstadiet börjar varje dag klockan 08.20 med BG. Sluttiderna för mellanstadiet kommer dock att variera lite men där rör det sig om 5-10 minuter. Information om ändrade sluttider kommer i veckobrevet på fredag. Eleverna i mellanstadiet kommer att från och med den 18 januari använda baksidans ytterdörr. Den dörr som är ut mot fotbollsplanen. Eleverna går alltså runt skolgården för att ta sig in genom rätt dörr.

Vi kommer också att införa olika starttider för högstadiet. Eleverna i högstadiet kommer antingen att börja klockan 08.20 med BG eller klockan 08.50 med lektion. Se över ditt barns schema för att veta rätt starttider. Det nya schemat kommer att finnas i skola24 från och med fredag. Detta kommer det även att informeras om i fredagens veckobrev. Eleverna i högstadiet slutar precis som vanligt. Vi förstår att de elever som bor längre bort måste anpassa sig efter bussar/tåg.

Lunchtiderna kommer också att justeras för att skapa så mycket luft som möjligt.

Alla elever har fortsatt PH-tid och PH-samtal. Det innebär att eleverna går en timme längre en gång i veckan, precis som vanligt.

Sammanfattnings hoppas vi på att alla dessa åtgärder kan hjälpa till att minska smittspridningen i samhället.

Information om riktlinjer
Folkhälsomyndigheten har förändrat sina riktlinjer för hushållsnära kontakter. Nu är även yngre barn inkluderade i de förhållningsregler som gäller om någon i hemmet har bekräftats sjuk i covid-19. Detta innebär att om någon i hemmet testar positivt för covid-19 så ska även friska och symtomfria barn stanna hemma, enligt vårdens instruktioner. Ni ska sjukanmäla era barn som vanligt om någon i hemmet testar positivt för covid-19. Vården ska kontakta samtliga personer som testat positivt för covid-19 och kommer då ge instruktioner för vad som gäller för personer som bor tillsammans med den bekräftat sjuka. Enligt Folkhälsomyndigheten gäller normalt restriktionerna i sju dagar från positivt test. Om ditt barn är hemma för att någon i familjen testat positivt för covid-19 kan ni höra av er till barnets personliga handledare så kan vi göra en plan för hur eleven ska kunna studera hemifrån, vi erbjuder inte distansundervisning för enskilda elever.

Vad gör man vid symtom?
Vid symtom, även lindriga sådana, stannar man hemma.

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som får symtom ska testa sig för covid-19, under tiden man inväntar tid för test och testsvar stannar man hemma.
  • Om man får förkylningssymtom som försvinner inom 24 timmar ska man stanna hemma i ytterligare två dygn för att säkerställa att symtomen var tillfälliga.
  • Om man av någon anledning inte kan testa sig för covid-19 ska man stanna hemma i minst 7 dagar från första symtom och vara feberfri de två sista dagarna innan återgång till skolan.
  • Om man testar negativt för covid-19 är man välkommen tillbaka till skolan när man har varit symtomfri i två dagar.
  • Om man testar positivt för covid-19 ska man stanna hemma och följa vårdens instruktioner. Man ska stanna hemma i minst 7 dagar från första symtom och vara feberfri de sista två dagarna. Om ditt barn har varit på skolan 24 timmar från första symtom behöver du också kontakta mig så att vi kan informera elever och medarbetare som kan ha varit i kontakt med ditt barn den smittsamma perioden. Detta enligt instruktioner från regionens smittskydd. Vi informerar inte om vem som är bekräftat sjuk i covid-19 på grund av patientsekretessen.

Om ni har frågor om hur vi på skolan hanterar situationen kring covid-19 kan ni kontakta mig men vänd er till vården med frågor som handlar om symtom, testning och så vidare. Ni kan läsa mer om covid-19 på Folkhälsomyndighetens eller 1177 Vårdguidens hemsida, på Vårdguidens hemsida hittar ni också information om hur ni kan boka testning. Ni kan också ringa till 113 13 om ni har allmänna frågor om covid-19, har ni frågor om symtom eller liknande kan ni ringa 1177.

Med vänliga hälsningar
Linda Noaksson
linda.noaksson@kunskapsskolan.se
0733-13 12 71

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.