Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 18 januari - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

Januari 2021

Hej,

Idag har Kunskapsskolan Jönköping startat upp med det nya schemat och det har fungerat bra. Vi är nöjda och hoppas på att det fortsättningsvis kommer att flyta på lika bra Vi kommer, som det ser ut i nuläget, att läsa efter detta schema fram till sportlovet. Dock kan andra beslut komma att fattas med kort framförhållning, vilka kan förändra till exempel hur undervisningen framöver kommer att bedrivas. Det beror helt på hur läget ser ut på skolan. Men vår intention är att läsa enligt det nya schemat fram till sportlovet. Beslut om hur vi gör efter sportlovet kommer att fattas under vecka 6. Information om vad som gäller efter sportlovet kommer att komma ut i ett rektorsbrev under slutet av vecka 6.

Från och med idag bedrivs alla raster utomhus, även för högstadiet. Viktigt att eleverna klär sig så att de kan vara ute på rasterna nu när det är lite kallare ute. Även lunchtiderna är ändrade och mer uppstyrda. Eleverna äter med sin BG/klass och får inte sitta blandat över klassgränserna. Eleverna i mellanstadiet börjar skolan varje dag klockan 08.20. Eleverna i mellanstadiet går in vi entrédörren på baksidan. Eleverna i högstadiet börjar skolan antingen klockan 08.20 med BG eller klockan 08.50 med lektion. Se schema i skola24. Vi vore tacksamma och ni pratar med era barn om hur angeläget det är att vi alla hjälps åt med att följa riktlinjerna för att begränsa smittspridningen.

Om ni har covid-19 smitta i familjen (föräldrar, syskon, eleverna själva) är det viktigt att ni meddelar rektor om detta. Denna information statistikförs (naturligtvis efter patientsekretessen) och är ett viktigt underlag för de beslut som kan komma och fattas om hur skolan fortsatt ska bedriva undervisning.

Information om riktlinjer
Folkhälsomyndigheten har förändrat sina riktlinjer för hushållsnära kontakter. Nu är även yngre barn inkluderade i de förhållningsregler som gäller om någon i hemmet har bekräftats sjuk i covid-19. Detta innebär att om någon i hemmet testar positivt för covid-19 så ska även friska och symtomfria barn stanna hemma, enligt vårdens instruktioner. Ni ska sjukanmäla era barn som vanligt om någon i hemmet testar positivt för covid-19. Vården ska kontakta samtliga personer som testat positivt för covid-19 och kommer då ge instruktioner för vad som gäller för personer som bor tillsammans med den bekräftat sjuka. Enligt Folkhälsomyndigheten gäller normalt restriktionerna i sju dagar från positivt test. Om ditt barn är hemma för att någon i familjen testat positivt för covid-19 kan ni höra av er till barnets personliga handledare så kan vi göra en plan för hur eleven ska kunna studera hemifrån, vi erbjuder inte distansundervisning för enskilda elever.

Vad gör man vid symtom?
Vid symtom, även lindriga sådana, stannar man hemma.

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som får symtom ska testa sig för covid-19, under tiden man inväntar tid för test och testsvar stannar man hemma.
  • Om man får förkylningssymtom som försvinner inom 24 timmar ska man stanna hemma i ytterligare två dygn för att säkerställa att symtomen var tillfälliga.
  • Om man av någon anledning inte kan testa sig för covid-19 ska man stanna hemma i minst 7 dagar från första symtom och vara feberfri de två sista dagarna innan återgång till skolan.
  • Om man testar negativt för covid-19 är man välkommen tillbaka till skolan när man har varit symtomfri i två dagar.
  • Om man testar positivt för covid-19 ska man stanna hemma och följa vårdens instruktioner. Man ska stanna hemma i minst 7 dagar från första symtom och vara feberfri de sista två dagarna. Om ditt barn har varit på skolan 24 timmar från första symtom behöver du också kontakta mig så att vi kan informera elever och medarbetare som kan ha varit i kontakt med ditt barn den smittsamma perioden. Detta enligt instruktioner från regionens smittskydd. Vi informerar inte om vem som är bekräftat sjuk i covid-19 på grund av patientsekretessen.

Om ni har frågor om hur vi på skolan hanterar situationen kring covid-19 kan ni kontakta mig men vänd er till vården med frågor som handlar om symtom, testning och så vidare. Ni kan läsa mer om covid-19 på Folkhälsomyndighetens eller 1177 Vårdguidens hemsida, på Vårdguidens hemsida hittar ni också information om hur ni kan boka testning. Ni kan också ringa till 113 13 om ni har allmänna frågor om covid-19, har ni frågor om symtom eller liknande kan ni ringa 1177.

Med vänliga hälsningar
Linda Noaksson
linda.noaksson@kunskapsskolan.se
0733-13 12 71

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.