Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 22 januari - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

Januari 2021

Hej,

Skolan har nu varit igång under två veckor och vårterminsstarten blev inte riktigt som vi tänkt. Vi fick redan under andra veckan gå över till ett annat schema än det normala, detta för att hjälpa till att förhoppningsvis minska smittspridningen. Vi vet i dagsläget inte hur länge detta schema kommer att gälla men det vi vet idag är att nytt beslut om fortsättning av det nya schemat kommer att fattas av rektor i mitten av vecka 6. Om vi skulle behöva fortsätta med detta schema under en längre tid är vi trygga med att eleverna får sina undervisningstimmar i alla sina ämnen och att undervisningen fungerar bra under detta upplägg. Det som det tyvärr i nuläget blir färre av för eleverna i högstadiet är BG på morgonen. Detta har gjorts för att alla elever inte ska börja samtidigt vilket hjälper till att minska trängseln här på skolan och förhoppningsvis i kollektivtrafiken.

Det är av yttersta vikt att du som vårdnadshavare hjälper till att prata med ditt barn hemma om hur viktigt det är att följa de restriktioner vi nu har i skolan. Att eleverna går ut på rast och inte stannar inne, att de inte går runt och blandar sig med fler elever än sin BG/klass. Viktigt att eleverna håller sig inom den bubbla (BG/klassen) vi nu har försökt skapa för att minska smittspridningen. Tack för hjälpen!

Om ni har covid-19 smitta i familjen (föräldrar, syskon, eleverna själva) är det viktigt att ni meddelar rektor om detta. Denna information statistikförs (naturligtvis efter patientsekretessen) och är ett viktigt underlag för de beslut som kan komma och fattas om hur skolan fortsatt ska bedriva undervisning.

Enkät Skolinspektionen
Det är dags för samtliga vårdnadshavare i Kunskapsskolans grundskolor att genomföra Skolinspektionens enkät!

Den 18 januari startade Skolenkäten från Skolinspektionen. Skolinspektionen genomför enkäten vartannat år med samtliga huvudmän i Sverige i syfte att bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. För oss i Kunskapsskolan är det viktigt att vi får så hög svarsfrekvens som möjligt för att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten, sista dag för att besvara enkäten är 1 mars.

Du svarar på enkäten genom att gå in på följande länk: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/5QkhxU
Alternativt gå in på https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten
Ange koden 5QkhxU.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år och i år pågår den mellan 8 och 21 mars. Mer information om den här enkäten kommer senare i vår.

Simning
Under vecka 4 och 8 kommer eleverna att ha simundervisning. Detta kommer att vara schemabrytande, vilket innebär simundervisningen kan hållas en dag när eleverna normalt inte har idrott. Naturligtvis följer vi de restriktioner som gäller. Eleverna i årskurs 9 är först ut vecka 4. Detta för att säkerhetsställa deras betyg inför sommaren. Vår förhoppning är att alla elever i skolan kommer att kunna få simundervisning under vecka 4 och 8. Men det beror helt på hur restriktionerna kommer att se ut. Badhusen är stängda för allmänheten så det är en fantastiskt möjlighet för eleverna att kunna få simundervisning. Om elever på grund av restriktionerna inte kommer att få möjlighet att kunna simma under vårterminen kommer vi att utgå från senast satta bedömning i simningen. Skolverket

Vid frågor är det bara att höra av sig till undertecknad.

Med vänliga hälsningar
Linda Noaksson
linda.noaksson@kunskapsskolan.se
0733-13 12 71

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.