Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 24 februari - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

Februari 2021

Hej!

Under veckan som varit har många av våra elever och personal varit frånvarande. De som har varit på plats i skolan har arbetat på bra och upplevelsen hos både elever och personal är att det har fungerat bra.

På grund av personalläget på högstadiet har rektor beslutat att bryta nuvarande schema. Det nya schemat innebär att eleverna fortsatt sitter och har sina lektioner i sina basgruppsrum/klassrum. Skillnaden från föregående schema är att lärarna är indelade i ämneskluster och roterar runt till de olika årskurserna. Detta har möjliggjort att vi har kunnat fortsätta bedriva ämnesundervisning med rätt ämneslärare på plats. Vi är mycket trygga med detta sätt att bedriva undervisning då vi av erfarenhet från förra läsåret vet att detta fungerar mycket bra.

  • Eleverna i högstadiet börjar fortsatt skolan antingen klockan 08.20 eller klockan 08.50.
  • Lunchtiderna för eleverna är fortsatt uppstyrda för att förhindra trängsel.
  • Rasterna bedrivs utomhus.
  • I mellanstadiet fortsätter schemat som vanligt.

Vår förhoppning är att vi kommer att kunna återgå till det schema vi har haft fram tills idag på måndag.

Simundervisning
Vi följer de restriktioner och rekommendationer vi har fått från regeringen, Skolverket och Folkhälsomyndigheten. Det innebär att vi ska bedriva ordinarie undervisning i alla ämnen. Där vi också covid-19 anpassar så långt det går.

Det innebär även att eleverna ska få möjlighet att simma och livrädda och har skolan möjlighet att bedriva simundervisning så ska skolan göra detta. Det innebär också att eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågorna och förbättra sig inom simning och livräddning. Det är därför vi också ger möjlighet till två tillfällen för simning och livräddning.

Simhallarna är stängda för allmänheten men inte för grundskolorna. Detta beror just på att eleverna i grundskolan ska få möjlighet att simma. Detta är ett beslut som är taget av Jönköpings kommun som just följer de rekommendationer som kommer från Skolverket, regeringen och Folkhälsomyndigheten.

När våra elever är i badhuset är vi i stort sett själva så det blir ingen trängsel varken i omklädningsrummen eller i simhallen.

De tider eleverna åker buss är under lågtrafik och då är det inte så mycket resande, vilket också hör till rekommendationerna.

Jag förstår att vi lever under oroliga tider och jag förstår att alla är oroliga i dessa tider. Men jag vill att du ska veta att vi gör det vi kan för att det ska blir så covid-19 anpassat som möjligt.

Vad gäller vid hemkomst från utlandsresor?
Kunskapsskolan Jönköping följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller hanteringen av covid-19. Nu i sportlovstider vill vi påminna er om de rekommendationer som gäller vid hemkomst från utlandsresa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man vid hemkomst från utlandsresor ska testa sig för covid-19 snarast efter hemkomst och igen efter fem dagar från hemkomst. De rekommenderar även att man stannar hemma och undviker sociala kontakter utanför hemmet i sju dagar från hemkomst, oavsett vad man får för testresultat. Elever och medarbetare som har varit utomlands ska alltså inte komma till skolan förrän efter sju dagars karantän.

För mer information läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten.

Information om övriga riktlinjer
Om någon i hemmet testar positivt för covid-19 så ska även friska och symtomfria barn stanna hemma, enligt vårdens instruktioner. Ni ska sjukanmäla era barn som vanligt om någon i hemmet testar positivt för covid-19. Vården ska kontakta samtliga personer som testat positivt för covid-19 och kommer då ge instruktioner för vad som gäller för personer som bor tillsammans med den bekräftat sjuka. Enligt Folkhälsomyndigheten gäller normalt restriktionerna i sju dagar från positivt test. Om ditt barn är hemma för att någon i familjen testat positivt för covid-19 kan ni höra av er till barnets personliga handledare så kan vi göra en plan för hur eleven ska kunna studera hemifrån, vi erbjuder inte distansundervisning för enskilda elever.

Om ni har covid-19 smitta i familjen (föräldrar, syskon, eleverna själva) är det viktigt att ni meddelar rektor om detta. Denna information statistikförs (naturligtvis efter patientsekretessen) och är ett viktigt underlag för de beslut som kan komma och fattas om hur skolan fortsatt ska bedriva undervisning.

Vad gör man vid symtom?
Vid symtom, även lindriga sådana, stannar man hemma.

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som får symtom ska testa sig för covid-19, under tiden man inväntar tid för test och testsvar stannar man hemma.
  • Om man får förkylningssymtom som försvinner inom 24 timmar ska man stanna hemma i ytterligare två dygn för att säkerställa att symtomen var tillfälliga.
  • Om man av någon anledning inte kan testa sig för covid-19 ska man stanna hemma i minst 7 dagar från första symtom och vara feberfri de två sista dagarna innan återgång till skolan.
  • Om man testar negativt för covid-19 är man välkommen tillbaka till skolan när man har varit symtomfri i två dagar.
  • Om man testar positivt för covid-19 ska man stanna hemma och följa vårdens instruktioner. Man ska stanna hemma i minst 7 dagar från första symtom och vara feberfri de sista två dagarna. Om ditt barn har varit på skolan 24 timmar från första symtom behöver du också kontakta mig så att vi kan informera elever och medarbetare som kan ha varit i kontakt med ditt barn den smittsamma perioden. Detta enligt instruktioner från regionens smittskydd. Vi informerar inte om vem som är bekräftat sjuk i covid-19 på grund av patientsekretessen.

Om ni har frågor om hur vi på skolan hanterar situationen kring covid-19 kan ni kontakta mig men vänd er till vården med frågor som handlar om symtom, testning och så vidare. Ni kan läsa mer om covid-19 på Folkhälsomyndighetens eller 1177 Vårdguidens hemsida, på Vårdguidens hemsida hittar ni också information om hur ni kan boka testning. Ni kan också ringa till 113 13 om ni har allmänna frågor om covid-19, har ni frågor om symtom eller liknande kan ni ringa 1177.

Med vänliga hälsningar
Linda Noaksson
linda.noaksson@kunskapsskolan.se
0733-13 12 71

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.