Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 1 april - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

April 2021

Hej,

Tiden går fort och nu är det dags för påsklov. Under veckan innan påsklovet fick vi ändra på schemat och eleverna fick arbeta i ämnesblock på grund av hög frånvaro i personalgruppen. Eleverna satt i sina basgrupper/klasser hela skoldagen och lärarna har förflyttat sig mellan klassrummen, precis som tidigare. Detta för att minska risken för smittspridning. Det har fungerat bra och vi är glada att vi har olika handlingsplaner för olika situationer, vilket har gjort att vi fortsatt kan bedriva närundervisning.

Som ni redan vet fick vi redan under andra veckan på vårterminen gå över till ett annat schema än det ordinarie, detta för att hjälpa till att förhoppningsvis minska smittspridningen. Vi ser tyvärr ingen annan utväg än att vi får fortsätta följa detta schema även efter påsklovet fram till sommaren på grund av den rådande smittspridningen i samhället. Vi är fortsatt trygga med att eleverna får sina undervisningstimmar i alla sina ämnen och att undervisningen fungerar bra under detta upplägg. Det som det tyvärr i nuläget blir färre av för eleverna i högstadiet är basgruppssamlingar på morgonen. Detta har gjorts för att alla elever inte ska börja samtidigt, vilket hjälper till att minska trängseln här på skolan och förhoppningsvis i kollektivtrafiken.

Det är av yttersta vikt att du som vårdnadshavare hjälper till genom att prata med ditt barn hemma om hur viktigt det är att följa de restriktioner vi nu har i skolan. Att eleverna går ut på rast och inte stannar inne och att de bara umgås med sina kompisar i basgruppen/klassen. Det är viktigt att eleverna håller sig inom den bubbla (BG/klassen) vi nu har försökt skapa för att minska smittspridningen. Tack för hjälpen!

Om ni har covid-19 smitta i familjen (föräldrar, syskon, eleverna själva) är det viktigt att ni meddelar rektor om detta. Denna information statistikförs (naturligtvis efter patientsekretessen) och är ett viktigt underlag för de beslut som kan komma att fattas om hur skolan fortsatt ska bedriva undervisning.

Enkät elever och vårdnadshavare
Vi har nyligen genomfört årets enkät för alla elever och vårdnadshavare på Kunskapsskolan. Svarsfrekvensen för både elever och vårdnadshavare på vår skola har ökat det här läsåret trots rådande omständigheter. Detta är vi mycket glad för då ett bra underlag lägger en bra grund för utvärdering, reflektion och analys. Enkätresultaten från elever och vårdnadshavare är en viktig pusselbit för nästa läsårs kvalitetsplan. Tack för ditt deltagande!

Upplopp
Efter påsklovet bruker tiden rusa iväg och vi brukar säga att vi nu har kommit in på upploppet. Det är viktigt att du som vårdnadshavare håller dig uppdaterad med hur det går för ditt barn i skolan. Detta gör du enklast genom att gå in i EDS och läsa hur det går för ditt barn i ämnena. Vid frågor är det enklast att kontakt ditt barns personliga handledare. Det är också av stor vikt att du som vårdnadshavare hjälper till att stötta ditt barn i studierna så att vi tillsammans arbetar för att nå målen.

Jag avlsutar med att återigen poängtera hur viktigt det är att vi nu alla håller i och håller ut gällande restriktionerna. Det är tillsammans vi stoppar smittspridningen. Vid minsta symtom skall ditt barn stanna hemma från skolan.

Vid frågor är det bara att höra av sig till undertecknad.

Med vänliga hälsningar
Linda Noaksson
linda.noaksson@kunskapsskolan.se
0733-13 12 71

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.