Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev augusti

Hej!

En fantastisk sommar ligger bakom oss och snart dags är det dags att kicka igång skolan igen. Men först är det välkomstsamtal för de nya eleverna och utvecklingssamtal för de elever som går hos oss sedan tidigare. Samtale genomförs antingen den 17 augusti eller 18 augusti. Eleverna börjar skolan torsdagen den 19 augusti.

Jag vill också passa på att hälsa alla vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår!

Organisation
Till det här läsåret kommer 330 elever i årskurserna 4-9 gå här på skolan. Vi har tre nya lärare i år; Thina som är lärare i matematik kommer att undervisa i årskurserna 7-9, Luisa kommer att undervisa i engelska i årskurserna 7-9 och slutligen Joakim som är lärare i spanska och tyska. Han kommer att undervisa främst i spanska men han kommer också att undervisa några grupper i tyska och därmed dela undervisningen i tyska tillsammans med William. Alla de nya lärarna är legitimerade i sina ämnen. Varmt välkomna till Kunskapsskolan Jönköping!

Målsättningar för detta läsår
Efter reflektion och analys av enkäter tillsammans med eleverna och enskilt i personalgruppen har vi kommit fram till att vi det här läsåret kommer att fokusera lite extra på trygghet och trivsel. Vi har innan skolstart suttit tillsammans i personalgruppen och skapat strukturer för hur vi tillsammans vill arbeta för att skapa en ännu större trygghet och trivsel här på skolan. Varje årskurs har också tagit fram en trivselplan med hur varje årskurs ska arbeta med sina elever där de till exempel har lagt in schemabrytande aktiviteter för att skapa samhörighet, trygghet och trivsel. Ett led i detta är också att vi kommer att arbeta med ledarskapet i klassrummet. Ett tydligt ledarskap tillsammans med goda relationer skapar studiero och trygghet i klassrummet och på på hela skolan. Ledarskapet är inte bara ett fokusområde på vår skola det här läsåret utan även i hela Kunskapsskolan.

Kalendarium 21/22
Kalendariet med viktiga datum för läsåret ligger på vår Hemsida. Där hittar du även datum för de nationella proven. Vi beviljar ej ledighet under de nationella proven.

Riktlinjer för Covid-19
Kunskapsskolan följer generellt Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets, Skolverkets och de regionala smittskyddens rekommendationer. Rekommendationerna uppdateras löpande utifrån hur situationen utvecklas. Kunskapsskolans riktlinjer gäller samtliga medarbetare och elever, oavsett om man har antikroppar mot covid-19 eller inte. Riktlinjerna gäller även vaccinerade medarbetare och elever.

Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan, om inte andra riktlinjer getts av vården eller Folkhälsomyndigheten exempelvis vid familjekarantän eller efter resor. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning.

Vid symtom rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man testar sig för covid-19. Om test genomförs på grund av symtom stannar man hemma under tiden man inväntar testning och testsvar. Vid negativt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man är frisk och allmäntillståndet tillåter. Vid positivt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan första symtom. De två sista dygnen ska ha varit feberfria och med gott allmäntillstånd. Om man har testat positivt och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs. Vid positivt svar ska medarbetare och elever informera rektor. Vid symtom som går över inom 24 timmar ska man stanna hemma i ytterligare 2 dygn innan man kommer tillbaka till skolan. Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas gäller samma regler som vid positivt testsvar. På 1177 Vårdguidens hemsida finns råd och instruktioner om när man bör söka vård.


Med vänlig hälsning,
Linda Noaksson
Rektor Kunskapsskolan Jönköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.