Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev november

Hej!
Veckorna tickar på och snart är det dags för jullov. Men först är det en hel del som ska göras.

Covid-19-uppdaterade rekommendationer
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd uppmanas alla som kan att vaccinera sig. Vid symtom ska man stanna hemma och testa sig för covid-19. Folkhälsomyndigheten har särskilda allmänna råd för personer över 18 år som inte är vaccinerade, bland annat gällande avstånd och sociala kontakter. Ni når de allmänna råden i sin helhet här: Nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Nationella prov årskurs 6 och 9
De muntliga nationella proven i matematik, svenska och engelska i årskurs 9 har genomförts under vecka 46 och som helhet har det gått bra för eleverna. Eleverna i årskurs 6 kommer att ha sina muntliga nationella prov i matematik, svenska och engelska den 1-2 december. Vi vill påminna om att eleverna inte kommer att beviljas ledighet under de dagar de har nationella prov.

Information om alla datum för de skriftliga nationella proven under vårterminen hittar ni på Skolverkets hemsida.

EDS-ligger ditt barn i fas med studierna?
Vi vill påminna dig som vårdnadshavare om att gå in och se över EDS för att se hur ditt barn ligger till med studierna. Har du några frågor om ditt barns studier hör du enklast av dig till barnets personliga handledare.

Trygghet och trivsel - ett prioriterat område
Under detta läsår har vi stort fokus på trygghet och trivsel på skolan. Vi har bland annat under hösten arbetat med olika moment som veckans elev, samarbetsövningar och roliga projekt i klasserna. Årskurs 9 tillsammans med mellanstadiet har också haft trivseldagar ihop vilka har varit mycket uppskattade. Vi har även under höstterminen haft schemabrytande dagar där klasserna varit iväg och haft roligt tillsammans. Handledarna har följt upp detta trygghetsarbete genom att skicka ut enkäter till sina elever. Enkäterna har visat på höga nöjdhetssiffror. Detta trygghetsarbete kommer vi även att fortsätta med under vårterminen. Fantastiskt roligt att eleverna känner sig trygga och att de trivs i skolan!

Utvecklingsarbete mot 2025
En av Kunskapsskolans värderingar är att vi drivs av utveckling och i höst har ett nytt utvecklingsprojekt påbörjats för alla våra 36 skolor. Arbetet fokuserar på tre områden: Undervisningsutveckling, professionell utveckling för våra medarbetare, samt hållbarhet. Undervisningsutveckling och professionell utveckling är givetvis områden som vi alltid har arbetat med, men med detta projekt vill vi komma ännu längre för att ge våra elever den allra bästa utbildningen. Hållbarhetsområdet är inte heller helt nytt, men vi har aldrig tidigare tagit ett samlat grepp kring området. Här kommer vi att arbeta med miljö och klimat, socialt ansvar och hälsa, och det kommer både att handla om att minska Kunskapsskolans fotavtryck och att arbeta med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

Än så länge är vi bara i starten av detta utvecklingsarbete, men engagemanget har varit stort och alla medarbetare på alla skolor har varit med och diskuterat fram vilka områden vi tillsammans ska arbeta med. Under hösten kommer arbetsgrupper med medarbetare från skolorna och huvudkontoret jobba vidare med de olika frågorna och framöver kommer även eleverna att bli involverade i olika delar. Det känns mycket spännande och vi ser fram emot att få berätta mer när vi har kommit längre i arbetet.

Kalendarium
På vår hemsida kunskapsskolan.se/jonkoping finns vårt kalendarium. Vi ber er att gå in där och titta så ni är uppdaterade med lovdagar och studiedagar med mera.

Vänligen
Linda Noaksson
Rektor Kunskapsskolan Jönköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.