Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.


Kunskapsskolan Jönköping informerar januari 2022

Hej,

Jag hoppas att ni alla har haft en fin ledighet och haft möjlighet till lite vila och återhämtning! Tisdagen den 11 januari klockan 08.20 börjar skolan igen. Tyvärr ser vi att smittspridning återigen har tagit fart i samhället och det har kommit en del nya restriktioner som till viss del också påverkar oss i skolan. All undervisning sker på plats och alla elever förväntas vara i skolan, vi arbetar i nuläget med andra typer av förebyggande smittskyddsåtgärder än distansundervisning. Kunskapsskolan Jönköping följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller för skolan och vi håller oss hela tiden uppdaterade med vilka rekommendationer som gäller. Vi kan på grund av det rådande läget med kort varsel behöva fatta beslut som kan komma att påverka ditt barns skolgång. Vi hoppas att ni har förståelse för detta.

Vi kommer nu när skolan startar att informera och påminna eleverna om att tänka på att hålla avstånd och att tvätta händerna ofta och noggrant. Handsprit kommer fortsatt att finnas tillgängligt för alla på skolan. Mellanstadiet är alltid ute på rasterna men vi kommer också rekommendera att våra högstadieelever går ut på rasterna. Vi kommer även att fortsätta att städa skolans lokaler och ytor oftare och mer noggrant. Detta är några av de saker vi gör för att försöka hjälpa till att begränsa smittspridningen. Vi vore tacksamma om även ni vårdnadshavare hjälper till att påminna barnen om att tvätta händerna, att hålla avstånd till varandra och att gå ut på rasterna.

Det är viktigt att ditt barn stannar hemma när det är sjukt men det är också viktigt att ditt barn stannar hemma vid symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Om man får symtom ska man också testa sig enligt regionens rekommendationer.

Alla som bor med en bekräftat sjuk person ska stanna hemma i 7 dagar räknat från den dagen familjemedlemmen testade sig. Hushållskontakter ska också testa sig enligt regionens testrekommendationer. Endast personer som haft bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna undantas från detta, förutsatt att de är symtomfria.

En person som testat positivt ska stanna hemma i minst sju dagar från första symtom, de två sista dagarna ska vara feberfria och med ett gott allmäntillstånd.

Mer detaljerad information om vad som gäller vid symtom och bekräftad sjukdom finns på 1177.se.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd uppmanas alla som kan att vaccinera sig. Folkhälsomyndigheten har särskilda allmänna råd för personer över 18 år som inte är vaccinerade, bland annat gällande avstånd och sociala kontakter. Ni når de allmänna råden i sin helhet här: Nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Vid frågor om symtom, testning eller smittspårning ber jag er kontakta 1177 eller läsa mer på deras hemsida, 1177.se/jonkopings-lan. Vid frågor om hur vi på skolan hanterar situationen kring covid-19 är ni välkomna att kontakta mig.

Vänligen,
Linda Noaksson
Rektor Kunskapsskolan Jönköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.