Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

Februari 2022

Hej,

Vårterminsstarten har varit bra och eleverna har snabbt kommit in i skolarbetet igen. När jag går runt på skolan ser jag att det råder hög studiero och att elever och personal trivs tillsammans. Jag kan se att det trygghetsarbete vi har gjort och gör tillsammans har givit och fortsätter att ge positiv effekt på hela verksamheten.

Smittspridningen av covid-19 är tyvärr fortsatt hög i samhället. På skolan har vi i nuläget ungefär

30 % frånvaro i elevgrupperna. All undervisning sker dock fortsatt på plats och vi har i dagsläget inga tankar på distans- eller fjärrundervisning. Vi vill även berätta att vi inte längre skickar ut informationsbrev “om risk för att blivit utsatt för smitta av covid-19” till vårdnadshavare. Smittan är som sagt väldigt hög i samhället och det gör att många testar sig vilket i sin tur leder till att svaren för bekräftad covid-19 dröjer. Detta gör att när vi skickar ut informationen är den redan gammal och hjälper inte till att förebygga någon smitta.

Under måndagen och tisdagen den här veckan fick vi ändra på schemat och eleverna fick arbeta i ämnesblock på grund av hög frånvaro i personalgruppen. Det har fungerat bra och vi är glada att vi har olika handlingsplaner för olika situationer, vilket har gjort att vi fortsatt kan bedriva närundervisning.

Nätverket på skolan
Vi har under två veckors tid haft lite svajigt nätverk på skolan vilket har gjort att eleverna inte alltid har kunnat arbeta digitalt och kunnat använda sina datorer på bästa sätt. Detta har inte gjort att undervisningen har drabbats alldeles för mycket eftersom vi har arbetat enligt den “gamla skolan”, det vill säga analogt. Eleverna har alltså fått använda penna och papper och lärarna har använt whiteboarden för sina genomgångar. Nu är dock nätverket fixat och fungerar som det ska vilket gör att eleverna kan arbeta på precis som vanligt.

Enkät vårdnadshavare och elever
Den sjunde mars kommer alla vårdnadshavare och elever att få ett mail om att besvara vår årliga enkät. Enkäten skickas ut centralt och är anonym. Enkätsvaren lägger en bra grund för utvärdering, reflektion och analys. Enkätresultaten från elever och vårdnadshavare är en viktig pusselbit för nästa läsårs kvalitetsplan. Tack för ditt deltagande!

Nationella prov årskurs 6 och årskurs 9
Snart drar alla nationella prov igång. Först ut är årskurs 6 i svenska. De har sina prov under vecka 6 den 8 februari och 10 februari. Alla datum för nationella prov finns på Skolverkets hemsida. Länkar även här

Vi påminner om att vi ej beviljar ledighet under de dagar det är nationella prov.

Vid frågor är det bara att höra av sig till undertecknad.

Med vänliga hälsningar
Linda Noaksson
linda.noaksson@kunskapsskolan.se
0733-13 12 71

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.