Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

Augusti 2022

Hej!

Skolan har nu varit igång en vecka. Vi har haft en fin vecka tillsammans med eleverna där fokus har legat på att lära känna varandra och att få eleverna att känna sig välkomna och trygga. Jag vill också passa på att hälsa alla vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår!

Organisation
Till det här läsåret kommer 280 elever i årskurserna 4-9 gå här på skolan. Vi har fem nya lärare i år. Catharina och Hanan som är lärare i matematik kommer att undervisa i årskurserna 7-9, Lisa kommer att undervisa i engelska i årskurserna 7-9 och slutligen Jessica och Sofia som kommer att undervisa i mellanstadiet. Vi har även två lärare som går in på föräldravikariat för Mirela och Niclas. Alla de nya lärarna är legitimerade. Varmt välkomna till Kunskapsskolan Jönköping!

Målsättningar för detta läsår
Efter reflektion och analys av enkäter tillsammans med eleverna och i medarbetargruppen har vi kommit fram till att vi kommer att fortsätta att fokusera lite extra på trygghet och trivsel även det här läsåret. Vi har innan skolstart suttit tillsammans och skapat strukturer för hur vi tillsammans vill arbeta för att skapa en ännu större trygghet och trivsel här på skolan. Varje årskurs har också tagit fram en trivselplan med hur varje årskurs ska arbeta med sina elever där de till exempel har lagt in schemabrytande aktiviteter för att skapa samhörighet, trygghet och trivsel. Ett led i detta är också att vi kommer att arbeta med lärares yrkespraktik genom auskultationer. Ett kollegialt lärande där lärare hjälper varandra att bli ännu bättre lärare tillsammans med goda relationer skapar studiero och trygghet i klassrummet och på hela skolan.

Kalendarium 22/23
Kalendariet med viktiga datum för läsåret ligger på vår Hemsida. Där hittar du även datum för de nationella proven. Vi beviljar ej ledighet under de nationella proven.

Föräldramöte
Vi kommer att bjuda in till föräldramöte med föräldrautbildning i bland annat Kunskapsporten inom en snar framtid. Hoppas på fortsatt bra uppslutning vid de här sammankomsterna. Det är alltid roligt när föräldrar engagerar sig i skolans arbete. Inbjudan till föräldramöte kommer från handledarna.

Covid-19
De senaste två läsåren har varit mycket färgade av pandemin och de restriktioner som påverkat hela samhället men också oss på skolan. Nu finns det inga restriktioner kvar och vi får hoppas att läget fortsätter så även framåt. Jag vill dock påminna om att eleverna ska stanna hemma om de känner sig krassliga, man är välkommen tillbaka till skolan när man känner sig frisk.

Med vänlig hälsning,
Linda Noaksson
Rektor Kunskapsskolan Jönköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.