Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

Augusti 2023

Hej!

Äntligen dags för skolstart! Det ska bli så roligt att träffa alla elever igen. Vi kommer att under den första veckan fokusera på att lära känna varandra och att få eleverna att känna sig välkomna och trygga. Jag vill också passa på att hälsa alla vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår! 

Organisation
Till det här läsåret kommer drygt 250 elever i årskurserna 4-9 gå här på skolan och vi har två nya lärare i år. Maud som är lärare i svenska kommer att undervisa i årskurserna 7-9 och Malin som kommer att undervisa i mellanstadiet. De är båda två legitimerade. Varmt välkomna till Kunskapsskolan Jönköping!

Målsättningar för detta läsår
Efter reflektion och analys av våra enkätresultat tillsammans med eleverna och i medarbetargruppen har vi kommit fram till att vi kommer att fortsätta att fokusera på trygghet och trivsel även det här läsåret. Vi har innan skolstart suttit tillsammans och skapat strukturer för hur vi tillsammans vill arbeta för att skapa en ännu större trygghet och trivsel här på skolan. Varje årskurs har också tagit fram en trivselplan med hur årskursen ska arbeta med sina elever där de till exempel har lagt in schemabrytande aktiviteter för att skapa samhörighet, trygghet och trivsel. Ett led i detta är också att vi kommer att arbeta med lärares yrkespraktik genom auskultationer. Ett kollegialt lärande där lärare hjälper varandra att bli ännu bättre lärare tillsammans med goda relationer skapar studiero och trygghet i klassrummet och på hela skolan.

Kalendarium 22/23
Kalendariet med viktiga datum för läsåret ligger på vår hemsida. Där hittar du även datum för de nationella proven. Vi beviljar ej ledighet under de nationella proven.

Föräldramöte
Vi kommer att bjuda in till föräldramöte med föräldrautbildning i bland annat Kunskapsporten inom en snar framtid. Jag hoppas på fortsatt bra uppslutning vid de här sammankomsterna då de innehåller mycket viktig och nyttig information. Det är alltid roligt när föräldrar engagerar sig i skolans arbete och om vi samverkar kommer eleverna att nå längre. Inbjudan till föräldramöte kommer från handledarna.

Bokningssystem för workshop
Kunskapsskolan har under det senaste läsåret tagit fram ett bokningssystem för vårt undervisningspass workshop. I arbetet har flera skolor varit pilotskolor och de har fått testa systemet och utveckla det tillsammans med vår centrala pedagogikavdelning. Nu är systemet färdigt och från och med läsåret 23/24 kommer alla medarbetare och elever få tillgång till det via den digitala loggboken på Kunskapsporten.

Workshopbokningssystemet ger en tydlig överblick över vilka workshops och salar som är tillgängliga samt vilka ämneslärare som undervisar i dessa. I systemet sammanlänkas elevernas loggbok och arbetsmål, vilket gör att lärarna kan planera och strukturera sin undervisning i workshop på ett bättre sätt. Eleverna kan också göra ett antal val vid bokningen som gör att läraren redan innan passet kan se om eleverna till exempel behöver hjälp med en särskild uppgift eller om de behöver redovisa något.

Det nya bokningssystemet skapar ännu bättre möjligheter för att eleverna ska få en personligt utformad utbildning utifrån deras förutsättningar, behov och mål. Systemet skapar också en större delaktighet där eleverna kan vara med och påverka sin skoldag i större utsträckning. Planeringen sker som vanligt alltid med hjälp från de personliga handledarna.

Det nya systemet möjliggör också för oss att följa elevernas närvaro på ett bättre sätt och vi kommer kunna anpassa våra scheman utifrån elevernas behov i större utsträckning. Ser vi till exempel att vissa workshops är mycket populära bland eleverna har vi möjlighet att utöka antalet eller tiden. Vi får helt enkelt mycket bättre överblick och bättre förutsättningar för att möta våra elevers behov. 

Vi har också utvecklat ett frånvarosystem som gör att vi kan registrera frånvaron på workshop och rapportera den tillsammans med övrig undervisningstid.

Nytt sätt att anmäla frånvaro
Frånvaroanmälan sker via Kunskapsskolans vårdnadshavarportal. Där kan ni också se en översikt på eventuell frånvaro för ert/era barn. Från och med läsåret 23/24 anmäler inte vårdnadshavare sina barns frånvaro via Skola24 längre.

Här finns en manual för hur ni går tillväga.

Från och med läsåret 23/24 kommer vårdnadshavare inte att få ett sms om frånvaro. Det kommer endast att skickas ut ett automatiskt mail till registrerade vårdnadshavares mail. Viktigt att du som vårdnadshavare ser till att rätt mailadress är registrerad på Kunskapsskolan Jönköping. Du kan enklast se detta i EDS. Om uppgifterna inte stämmer vänder du dig till ditt barns PH för korrigering av uppgifter.  

Med vänlig hälsning,
Linda Noaksson
Rektor Kunskapsskolan Jönköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.