Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

Maj 2023

Hej!

Den blomstertid nu kommer… Snart är det dags för sommarlov men vi har fortfarande några veckor kvar på läsåret!

Elev- och föräldraenkät
Nu har vi fått tillbaka resultaten av elev- och föräldraenkäten. Det som sker nu är att vi kommer att bearbeta och utvärdera svaren för att se hur vi har lyckats under året med våra målsättningar. Vi kommer även att blicka framåt och ta fram nya målsättningar inför nästa läsår. Genom bland annat svaren från enkäterna ser vi vad vi behöver lägga fokus och vad som behöver utvecklas för att höja kvalitén ytterligare i skolan.

Tack till alla er som tog er tid och svarade på enkäterna! Det kommer att hjälpa oss att utveckla skolan och bli ännu bättre.

Nationella prov årskurs 6 och 9
De nationella proven i årskurs 6 och 9 är genomförda och vi är klara med bedömningen av dem. De nationella proven ska särskilt beaktas när betyg sätts men de är inte helt avgörande för vilket betyg det blir i slutändan. Detta eftersom lärarna ska göra en helhetsbedömning av elevernas kunskaper när betyget sätts.

Sista veckan och sommaravslutning
Under vecka 24 kommer eleverna inte att följa ordinarie schema utan de kommer att göra olika aktiviteter både på skolan och annan plats de sista dagarna. Du som vårdnadshavare kommer att få information om tider och plats av handledarna i veckobrevet.

Skolavslutningen äger rum på Kungsporten torsdagen den 15 juni klockan 08.30-9.00. Eleverna i årskurs 9 får sina slutbetyg under sommaravslutningen under en högtidlig ceremoni. Eleverna i årskurs 6-8 kommer att få sina terminsbetyg av PH efter sommaravslutningen.

Utvecklingssamtal höstterminen 2023 och läsårsstart
Utvecklingssamtalen äger rum den 17 och 18 augusti. Inbjudan med dag och tid kommer att skickas ut av handledarna. Vänligen hör av dig till ditt barns handledare om du inte har möjlighet den dag och tid som du och ditt barn har erbjudits.

Vänliga hälsningar
Linda Noaksson
Rektor
linda.noaksson@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.