Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev januari 2019

Hej föräldrar!
Terminen är i full gång och de flesta utvecklingssamtal är genomförda. Jag hoppas att ni alla känner att ert barn har tydliga, utmanande och rimliga mål att arbeta mot under kommande termin (samt slutmål). Under elevens personliga handledningssamtal kommer dessa mål kontinuerligt att följas upp. Kom ihåg att du som vårdnadshavare kan följa ditt barns studiegång via elevdokumentationssystemet (EDS).

Ny rektor
Jag heter Caroline Bergström, är 38 år och är ny rektor på Kunskapsskolan Katrineholm sedan den 1 januari 2019. Jag har arbetat på skolan sedan starten 2012. Under höstterminen 2018 var jag föräldraledig då vi i augusti månad fick vårt andra barn.

Jag tog min lärarexamen i ämnena svenska, historia samt min filosofie kandidatexamen i ämnet svenska vid Örebro universitet årsskiftet 2003/2004. Sedan dess har jag arbetat i skolans värld, undervisat elever från årskurs 3 till gymnasiet och arbetat i olika roller som förstelärare, tillförordnad rektor och nu senast som biträdande rektor.

Jag ser mycket fram emot att fortsätta driva och utveckla Kunskapsskolan Katrineholm tillsammans med mina skickliga medarbetare och härliga elever. Jag hoppas på ett gott samarbete med er föräldrar. “Tillsammans når vi längre” - är en av Kunskapsskolans värderingar som är väldigt viktig och relevant i sammanhanget.

Ny personal
Vi hälsar Emilia Hellberg välkommen till oss på Kunskapsskolan. Emilia kommer att undervisa i svenska, engelska och svenska som andraspråk. Hon kommer att vara basgruppshandledare för 9.3 tillsammans med Isabelle Cambra.

Studieresultaten
Eleverna i årskurs 9 uppnådde det genomsnittliga höstbetyget på 236 meritvärdespoäng (mvp), men eftersom vi även har vårterminen på oss är förhoppningarna goda att nå läsårets målsättning på 245 mvp. Vi följer noggrant upp resultaten i varje årskurs, i varje ämne och för varje elev. Utifrån den analysen lägger varje ämnes- och arbetslag upp en plan för att skapa rätt förutsättningar för eleverna att lyckas med studierna och komma in på gymnasiet med goda kunskaper i bagaget. Flickorna presterar generellt sett högre än pojkarna, vilket är ett mönster över hela landet. Under vårterminen kommer våra lärare att lyssna på Fredrik Zimmerman vid Göteborgs universitet. Zimmermans forskning visar hur vi kan förändra pojkars “antipluggkultur” i skolan. Läs mer om detta här.

Föräldraråd
Om ni är intresserade av att träffa mig och biträdande rektor för att ta del av och diskutera skolövergripande frågor är ni varmt välkomna till Föräldrarådet. Första mötet äger rum måndagen den 25 februari kl. 17.30-18.30 på Kunskapsskolan. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. Nya och gamla deltagare hälsas varmt välkomna och ni anmäler er till mig via mail, senast tisdagen den 19 februari.

Om ni har funderingar eller frågor som rör ert eget barn tar ni i första hand kontakt med ert barns personliga handledare.

Med förhoppning om ett gott samarbete!

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm
073-317 34 72
caroline.bergstrom@kunskapsskolan.se

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.