Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Mars 2019

Hej föräldrar!

Nu är våren här och vi är inne på andra halvan av det här läsåret. På skolan är det full fart - det pågår nationella prov för årskurs 6 och 9, stegarbete och stegredovisningar genomförs, arbete sker med inlämningar i kurs och mycket mer. Det är med andra ord stort fokus på att ro iland det här läsåret med riktigt goda studieresultat.

Under våren är det en hel del röda dagar som bryter ordinarie skolveckor, detta medför att både elever och medarbetare behöver vara noga med planeringen så att alla redovisningar/prov/inlämningar hinner genomföras innan läsårsavslutningen. Har du som vårdnadshavare ansökt om ledighet för ditt barn är det viktigt att planering av ledigheten görs i god tid tillsammans med elev, vårdnadshavare och basgruppshandledare.

Som jag nämnde i föregående rektorsbrev har alla ämneslärare under de senaste veckorna genomfört en betygsprognos (målavstämning) i respektive ämne. I samband med denna prognos bjuder vi, under nästa vecka (v.14), in dig som vårdnadshavare till ett strategisamtal som sker under ditt barns PH-tid. Samma vecka är du som vårdnadshavare också extra välkommen att besöka ditt barn under skoltid, vi genomför något som vi kallar “besöksvecka” för att visa upp vår verksamhet till dig som befintlig vårdnadshavare. När du kommer till skolan anmäler du dig som besökare i receptionen. Mer information kring detta har du fått via ditt barns basgruppshandledare. Kom ihåg att du som vårdnadshavare kan följa ditt barns studiegång via EDS och Loggboken som finns på Kunskapsporten.
Länk: ks.kunskapsporten.se

Ny idrottshall
Inför läsårsstart 19/20 kommer Kunskapsskolan Katrineholm att utökas med en ny idrottshall. Den nya hallen kommer att finnas i samma byggnad som resten av skolan men en våning ner. Skolan har även utökats med fler undervisningsrum och dessa står redan i dag klara för att tas i bruk till läsårsstart. Vi ser verkligen fram mot en ny och spännande höst med fler elever, nya undervisningsrum och en nybyggd idrottshall!

Läsårstider
Som ni säkert redan vet sker läsårsavslutning för nuvarande läsår torsdagen den 13 juni i Stadsparken Katrineholm. Kommande läsårstider (läsår 19/20) finns på vår hemsida. Kolla gärna in vår nya sajt! Länk: kunskapsskolan.se/skolor/katrineholm

Parkeringen inom skolområdet
Vi ber er som skjutsar era barn till skolan att inte köra in på parkeringen eller på basketplanen. Detta för att vi vill minska trafik inom skolområdet med hänsyn till elevernas säkerhet. Ett alternativ kan vara att släppa av barnet på skolsidan av Västgötagatan men lite längre ner på vägen alternativ vid stora parkeringen längs med järnvägen.

Föräldraråd
Jag vill flagga för terminens sista föräldraråd som äger rum torsdagen den 9 maj 2019 klockan 17.30-18.30 på Kunskapsskolan Katrineholm. Föräldrarådet är till för att diskutera skolans utveckling och ge en möjlighet för er föräldrar att vara med i diskussionerna kring hur vi kan förbättra verksamheten.

Tack till er som besvarade vår föräldraenkät! Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Även om det är några veckor kvar så vill jag avslutningsvis passa på att önska er alla Glad Påsk!

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm
073-317 34 72
caroline.bergstrom@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.