Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Juni 2019

Hej föräldrar!

Nu är det snart dags för sommarlov. Den sista veckan har bestått av en mycket trevlig avslutningsmiddag för våra nior, en aktivitetsdag för hela skolan som anordnats av elevrådet och därutöver en hel del basgruppsaktiviteter. Nu är vi redo för skolavslutning!

Betygsresultaten
Våra niondeklassare kommer att gå ut med ett genomsnittligt meritvärde på 250 poäng, vilket är en ökning från föregående år. Betygsresultaten visar på att vårt arbetssätt ger resultat och att våra elever även framöver kommer att gå ut med goda studieresultat.

Läsårsdata och skolstart
Läsåret 2019/2020 startar för nya elever måndagen den 19 augusti klockan 08.25. Skolstart för “gamla elever” sker tisdagen den 20 augusti klockan 08.25. Första skolveckan går eleverna till klockan 12.00. Skollunch serveras alla dagar första veckan. Under eftermiddagstid kommer utvecklingssamtal att hållas. Tider för dessa samtal skickas ut av basgruppshandledarna. För ytterligare information kring lovdatum och studiedagar läsåret 2019/2020 - se vår hemsida .kunskapsskolan.se

Skolavslutningen
Varmt välkomna på läsårsavslutningen som äger rum i Stadsparken Katrineholm imorgon, torsdag den 13 juni (programmet startar cirka klockan 10.00)!

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla elever, personal och föräldrar för en lärorik termin och för ett gott samarbete! Jag önskar er alla en glad sommar!

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm
073-317 34 72, caroline.bergstrom@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.