Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Augusti 2019

Hej!

Nu är vi äntligen igång med ett nytt och spännande läsår! Jag vill önska er varmt välkomna tillbaka och ett särskilt välkomnande till alla nya elever och föräldrar! I år är vi hela 460 elever på skolan, vår nya idrottshall är i slutbesiktningsfasen och våra nya undervisningsrum står klara med nya fina möbler. Det känns helt enkelt som en härlig och spännande start på detta läsår!

Som jag informerade om under förra veckan så har vi initialt stött på en del problem med vår nya matleverantör. Maten har tagit slut och ny mat har inte hunnit värmas upp under elevernas lunchtider, vi har också haft problem med att vi inte fått den specialkost vi har beställt. Detta är något som vi arbetar intensivt med att lösa på Kunskapsskolan centralt och lokalt. Vi har tät dialog med Närda för att hitta en lösning så snart som möjligt. Vi är självklart inte nöjda med denna uppstart och att Närda inte har levererat det de har lovat.

Så fort jag har mer information om matsituationen kommer jag att meddela er denna.

Prioriterade områden
Under detta läsår har vi två prioriterade områden som vi fokuserar på. Det första området är ett 2,5 år långt fortbildningsprojekt inom betyg och bedömning. Det övergripande syftet med detta projekt är att skapa en mer likvärdig bedömning som ska leda till förbättrade studieresultat. Det andra prioriterade området handlar om trygghet och trivsel. De flesta eleverna känner sig redan trygga och trivs bra, men detta arbete gör vi för att spetsa till oss inom detta fält så att alla platser på skolan upplevs som trygga och studiefokuserade.

Webbfilter
Vi har i år valt att införa webbfilter på skolan. Detta kommer att ske för att skapa en mer studiefokuserad miljö för våra elever. Under förra läsåret testades webbfiltret på några av våra skolor och resultatet var mycket positivt och vi kunde se att studieron ökade bland eleverna.

Webbfiltret kommer från Fortiguard och fungerar genom att det filtrerar elevernas nätverk på skolan. Eftersom filtret är kopplat till skolans nätverk fungerar det endast i skolans lokaler. Filtret kommer blockera sidor som är definierade som pornografi, droger, vapen, sociala medier, spel, vissa filmsidor och andra sidor som anses olämpliga att besöka under skoltid. Om en elev försöker besöka en filtrerad sida loggas detta inte, vilket innebär att varken Fortiguard eller Kunskapsskolan behandlar personuppgifter i samband med filtreringen.

Parkeringen inom skolområdet
En liten påminnelse - vi ber er som skjutsar era barn till skolan att inte köra in på parkeringen eller vid basketplanen. Detta för att vi vill minska trafiken inom skolområdet med hänsyn till elevernas säkerhet.

Höstterminens läsårsdata
19/8 Skolstart ”nya elever”
20/8 Skolstart ”gamla elever”
2/10 Studiedag
v. 42 Prao årskurs 9
v. 44 Höstlov
11/12 Studiedag
20/12 Terminsavslutning
21/12 – 6/1 Jullov
Matematikkväll för föräldrar: torsdagen den 12 september kl. 17.30
Föräldraråd ht -19: tisdagen den 15 oktober kl. 17.30

Föräldracafé:

  1. torsdagen den 5 september kl. 17.30 (fokus Kunskapsporten, EDS etc. )
  2. tisdagen den 17 september kl. 17.30 (fokus betyg och bedömning)

Med hopp om ett gott samarbete och ett läsår där tryggheten och undervisningen sätts i främsta rummet.

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm
073-317 34 72, caroline.bergstrom@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.