Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Januari 2020

Hej föräldrar!

Terminen är i full gång och de flesta utvecklingssamtal är genomförda. Jag hoppas att ni alla känner att ert barn har tydliga, utmanande och rimliga mål att arbeta mot under kommande termin. Under elevens personliga handledningssamtal kommer dessa mål kontinuerligt att följas upp. Kom ihåg att du som vårdnadshavare kan följa ditt barns studiegång via elevdokumentationssystemet (EDS) som du når via ditt barns inloggning på Kunskapsporten.

Betyg
Eleverna i årskurs 9 uppnådde det genomsnittliga höstbetyget på 218 meritvärdespoäng (mvp), detta är en bit från vårt uppsatta mål. Det kommer att krävas hårt arbete under vårterminen för att nå läsårets målsättning på 245 mvp. Vi följer noggrant upp resultaten i varje årskurs, i varje ämne och för varje elev. Utifrån den analysen lägger varje ämnes- och arbetslag upp en plan för att skapa rätt förutsättningar för eleverna att lyckas med studierna och komma in på gymnasiet med goda kunskaper i bagaget.

Gymnasievalet
För eleverna i årskurs 9 närmar sig snart gymnasievalet. Vår studie- och yrkesvägledare, Cathrin Brohlin svarar på frågor som dyker upp. Hennes kontaktuppgifter hittar ni på vår hemsida.

Nationella prov
Denna termin stundar nationella prov för eleverna i årskurs 6 och 9. Först ut är årskurs 6 som redan vecka 6 kommer ha sina första prov i svenska. På vår hemsida finns alla datum för nationella prov. Som vanligt beviljar vi inga ledigheter vid nationella prov.

Öppet hus och matematikkväll
Skolan kommer att anordna ett öppet hus lördagen den 1 februari klockan 09.00-11.30, ni är alla varmt välkomna att besöka oss då! Tipsa gärna vänner och bekanta som ni tror skulle vara intresserade av Kunskapsskolan om detta och om att vi har ett informationsmöte den 20 januari klockan 18.00.

Jag vill även flagga för en extrainsatt matematikkväll tisdagen den 21/1 klockan 17.30. Den kvällen kommer ämneslärare i matematik att förklara och visa hur vi arbetar, samt hur ni kan hjälpa ert barn med matematiken. Mer information gällande matematikkvällen har du fått via ditt barns basgrupphandledare

Läsårstider för läsåret 20/21 ligger nu på vår hemsida.

Med förhoppning om en lärorik vårtermin tillsammans!

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.