Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Februari 2020

Hej föräldrar!
Nu har sportlovet passerat och vi kliver alldeles strax in i mars månad. Under sportlovet har vi fortsatt vårt gemensamma och långsiktiga utvecklingsprojekt kring betyg- och bedömning, vi har även haft ett Teachmeet tillsammans med våra klusterskolor kring temat betyg och bedömning. Vi har lyssnat till en föreläsning med Pernilla Lundgren, som lett arbetet på Skolverket kring de allmänna råden om betyg och betygsättning. Pernilla pratade om betyg och betygsättning och lyfte bland annat bedömningars olika syften.

Antagning inför kommande läsår
Vi har i januari haft ett välbesökt öppet hus och ett informationsmöte. I höstas hade vi två lyckade informationsmöten och intresset för skolan är mycket stort. Vi arbetar just nu med elevantagningen inför hösten. Vi kommer att ta emot tre basgrupper i årskurs fyra och en ny basgrupp i årskurs sju.

Elev- och föräldraenkäten
Nu är det snart dags för årets stora föräldra- och elevenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 2 mars och sista svarsdagen är den 15 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till alla som lämnat en mejladress till skolan. Det betyder att om du lämnat flera mejladresser så kommer du att få två enkäter. Du kan då bortse från de påminnelser som kommer till din ena mejladress efter att du fyllt i enkäten som kommit till den andra. Det betyder också att samtliga vårdnadshavare får enkäten, om ni är mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om ni båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på basgruppsnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Coronaviruset
Coronaviruset fortsätter tyvärr att sprida sig runt om i världen och Folkhälsomyndigheten har nu förändrat sin riskbedömning. Risken bedöms vara hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Folkhälsomyndighetens direktiv är att man kontaktar sjukvården direkt om man uppvisar symptom.

Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens direktiv, dessa hittar ni via denna länk. I nuläget är rekommendationen att man kan leva som vanligt och gå till skolan om man känner sig frisk. Får man sjukdomssymptom ska man stanna hemma och kontakta vårdguiden för vidare råd. Vi följer även Folkhälsomyndighetens råd gällande förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner och uppmanar eleverna att vara noggranna med att tvätta händerna regelbundet. Vi kommer att vara extra uppmärksamma på eventuella sjukdomssymptom.

Om ni har varit i ett drabbat område och är osäkra på hur ni ska hantera ert barns skolgång kontakta mig.

Strategisamtal och besöksvecka
Under mars månad genomför ämneslärarna betygsprognos (målavstämning) för alla elever i respektive ämne. Detta för att se att eleven ligger i fas med de betygsmål som ni tillsammans satte upp vid utvecklingssamtalet i januari. I samband med denna prognos bjuder vi, under vecka 14, in dig som vårdnadshavare till ett strategisamtal som sker under ditt barns PH-tid. Samma vecka (v.14) är du som vårdnadshavare också extra välkommen att besöka ditt barn under skoltid, vi genomför något som vi kallar “besöksvecka” för att även visa upp vår verksamhet till dig som befintlig vårdnadshavare. När du kommer till skolan anmäler du dig som besökare i receptionen. Mer information kring dessa två aktiviteter kommer att ges via ditt barns basgrupphandledare.

Vänliga hälsningar

Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.