Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev mars 2020

Hej föräldrar!

Jag har löpande under de senaste veckorna informerat er angående det rådande läget på skolan. Det har under den senaste veckan varit många elever och en del medarbetare frånvarande vilket har bidragit till att vi i viss mån frångått ordinarie schema och organiserat skoldagarna på annat sätt. På skolan förbereder vi oss för att kunna bedriva distansundervisning/hemundervisning om sådana beslut fattas av regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten. En lokal plan är upprättad och min uppfattning är att lärarna är väl förberedda. Jag är imponerad över det arbetsfokus som råder på skolan och den vilja som finns för att kunna lösa denna situation på bästa möjliga sätt.

Jag påminner igen att alla elever varje eftermiddag ska ta med sig sin dator, laddare och annat arbetsmaterial hem. Vid en eventuell stängning kommer eleverna att arbeta hemma med lärare tillgängliga digitalt under ordinarie skoltid. Basgruppshandledare och ämneslärare kommer att kommunicera med sina elever via google-meet, mejl och chatt.

All information kring vad eleven ska arbeta med kommer att kunna nås via Kunskapsporten. Du som vårdnadshavare använder ditt barns inlogg. Länk till Kunskapsporten

Redan nu försöker vi underlätta för de som elever som är hemma p.g.a. sjukdom men ändå kan studera, i nuläget lägger vi störst fokus på de elever som är närvarande i skolan. Ta kontakt med ditt barns basgruppshandledare för att få information om vad ditt barn kan arbeta med hemma när ditt barn tillfrisknat så pass att barnet orkar skolarbete men p.g.a. rådande direktiv från Folkhälsomyndigheten inte kan närvara i skolan.

Som jag även tidigare informerat om kommer strategisamtalen endast att hållas mellan elev och handledare. Du kommer som vårdnadshavare att få information via EDS och vid behov kommer även handledaren att kontakta er via mail.

Föräldraråd
Jag vill flagga för kommande föräldraråd som äger rum tisdagen den 28 april 2020 klockan 17.30-18.30 på Kunskapsskolan Katrineholm eller via Google Hangout (beroende på rådande situation). Föräldrarådet är till för att diskutera skolans utveckling och ge en möjlighet för er föräldrar att vara med i diskussionerna kring hur vi kan förbättra verksamheten. Du anmäler dig till mig som rektor via mail - det är extra viktigt denna gång då inbjudan kan komma att ske digitalt.

Tack till er som besvarade vår föräldraenkät! Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Jag vill avslutningsvis passa på att önska er alla en trevlig helg!

Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.