Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Maj 2020

Rektorsbrev maj 2020

Hej föräldrar!

Nu är våren här och vi är inne på sista delen av detta läsår. I denna utmanande tid har vi verkligen ställt upp för varandra och hjälpts åt, både elever och medarbetare. Kunskapsskolans värderingar känns extra tydligt i vår verksamhet just nu:

  • Vi ser kraften i varje individ
  • Vi når längre tillsammans
  • Vi har höga förväntningar
  • Vi drivs av utveckling

Elev- och föräldraenkät
Tack till er som besvarade vår föräldraenkät! Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Resultatet från föräldraenkäten ligger övergripande något lägre än föregående år. Men positivt är att upplevelsen ligger på fortsatt höga nivåer gällande att ert barns personliga handledare hjälper och stöttar ert barn, att ni upplever utvecklingssamtalen som givande och att ni tycker att information ges så att ni kan hålla er uppdaterade på vad som händer och sker på skolan.

Eleverna upplever att skolan som helhet är bra men det finns förstås alltid utrymme för att utvecklas. Enkätresultaten visar på en ökad nöjdhet gällande stödet från den personliga handledaren och nyttan av det personliga handledningssamtalet. Det är mycket glädjande då just handledarens roll och det personliga handledningssamtalet är viktiga hörnstenar i vår pedagogiska modell och en viktig faktor för att eleven ska vara framgångsrik i sina studier. Nöjdheten har även ökat gällande skolmiljön ex. upplevelsen av fräscha lokaler, bra luft och lagom varmt. Upplevelsen av studiero under skoldagen har gått ner något, detta är något vi kontinuerligt diskuterar och följer upp med eleverna. Även upplevelsen av trygghet och trivsel är enligt vår mening centrala delar för att eleverna ska vara framgångsrika i sina studier.

Vi kommer nu att utvärdera de aktiviteter vi arbetat med under året för att se vad vi behöver lägga fokus på i framtiden för att våra elever ska uppleva ännu större nöjdhet. Efter vårt analysarbete kommer jag att återkomma med vilka prioriterade områden vi kommer att fokusera på under läsåret 2020/2021.

Skräpplockardagarna
Årskurs 5, 6 och 7 har under vecka 19 varit med i Skräpplockardagarna, en kampanj från Håll Sverige Rent. Skräpplockardagarna är en insats där barn och unga plockar skräp och lär sig om nedskräpningens konsekvenser och lösningar med hjälp av ett skolmaterial framtaget just för denna aktivitet. Genom att vara med väcker vi barnens engagemang för nedskräpning och hållbar utveckling.

E- och ljudböcker från Welib
Från och med den 20 maj och under höstterminen kommer eleverna att ha tillgång till Welibs 27 000 e- och ljudböcker. I utbudet finns alltifrån svensk och engelsk skönlitteratur till facklitteratur för barn, unga och vuxna att använda för informationssökning och fördjupning. Det finns även titlar på våra vanligaste modersmål och många lättlästa böcker från Hegas och Nypon förlag. Welib hittar ni inlogg till via skolbibliotekssidan på förstasidan på Kunskapsporten.

Skolavslutningen och niornas middag
Utifrån rådande läge kommer skolavslutningen den 11 juni att hållas basgruppsvis på skolans område och kommer tyvärr inte att vara öppen för vårdnadshavare eller anhöriga. Det är ett mycket tråkigt beslut att behöva ta då skolavslutningen i Stadsparken är ett högtidligt och festligt tillfälle för oss alla att avsluta läsåret på.

Niornas middag kommer att ersättas av en avslutningslunch istället. Lunchen kommer att ske onsdagen den 10 juni. Anledningen till detta är för att en lunch anses som en skolaktivitet och dessutom sker under skoldagen. Vi kommer givetvis att göra allt för att årets nior kommer att firas ordentligt trots rådande omständigheter.

Mer detaljerad information gällande skolavslutningen och niornas avslutningslunch kommer framöver att ges av ditt barns basgruppshandledare.

Besluten kan komma att omprövas om nya direktiv kommer.


Jag vill avslutningsvis tacka er för gott samarbete under denna utmanande tid!

Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.