Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Augusti 2020

Hej föräldrar!

Nu är det alldeles strax dags för skolstart igen efter ett långt sommarlov för våra elever. Jag och medarbetarna ser mycket fram emot att träffa alla kunskapstörstande elever igen!

Skolstart för nya elever sker på tisdag den 11/8 klockan 08.25 och skolstart för befintliga elever sker onsdagen den 12/8 klockan 08.25. Mer information kring skolstarten och den första veckan ges av ditt barns basgruppshandledare. På grund av det rådande läget gällande Covid -19 så kan ni som vårdnadshavare inte följa med ert barn in på skolan utan behöver säga hejdå utanför. Kunskapsskolan fortsätter att följa de riktlinjer som togs fram centralt under våren med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens direktiv. Dessa riktlinjer gäller för både våra elever och medarbetare. Det är mycket viktigt att vara uppmärksam på symtom. Är man hängig, krasslig eller har andra symtom ska man stanna hemma och sjukanmäla sig.

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtalen kommer denna termin att ske digitalt. Vi ser helst att ni och ert barn sitter på samma plats och kopplar upp till Google Meet via en länk som ert barns basgrupphandledare mailar till er, men vissa samtal ligger precis när eleverna har slutat, så då kan det vara lättare att eleven är kvar på skolan och du som vårdnadshavare loggar in på Google Meet. Basgrupphandledaren kommer att meddela individuellt hur ni kommer att göra när det gäller just ert barn. Om det skulle vara så att ni av någon anledning inte kan delta i samtalet på distans ber jag er kontakta ert barns handledare så får vi hitta en bra lösning.

Inbjudan med länken till Google Meet skickar handledaren via mail i god tid. Vi ser fram mot givande utvecklingssamtal!

Kommunikation
Som ni säkert förstår kommer stor del av kommunikationen mellan hem och skola under kommande termin att ske på distans/digitalt. Jag kommer, precis som tidigare år, att skriva rektorsbrev och de kommer att skickas ut månadsvis. Ni kommer även att få veckovisa mail med information från ditt barns basgrupphandledare. Som bekant är det i första hand till basgrupphandledaren som du som vårdnadshavare vänder dig när du vill komma i kontakt med skolan gällande ditt barns studiesituation.

Prioriterade områden
Vi arbetar varje år med ett flertal prioriterade områden som är vårt fokus under läsåret. Dessa områden väljs ut av mig tillsammans med medarbetargruppen och är till för att utveckla verksamheten till att bli ännu bättre för både eleverna och medarbetarna. Under detta läsår kommer vi att fortsätta vårt 2,5 år långa fortbildningsprojekt inom betyg och bedömning. Vi påbörjade detta projekt under föregående läsår och går nu in på den tredje terminen. Det övergripande syftet med detta projekt är att skapa en mer likvärdig bedömning som ska leda till förbättrade studieresultat. Ett annat prioriterat område handlar om studiefokuserad miljö. De flesta elever känner sig redan trygga och trivs bra, men detta arbete gör vi för att spetsa till oss inom detta fält så att alla platser på skolan upplevs som trygga och att skolans miljö ska genomsyras av ett studiefokus. Vi har ytterligare ett prioriterat område som inriktar sig på organisation, medarbetarnas arbetssituation och arbetsmiljö. Genom att skapa en bättre och mer hållbar arbetssituation för medarbetarna så kommer både medarbetare och elever trivas ännu bättre på skolan! Jag återkommer under läsåret om arbetet med våra prioriterade områden.

Betygsresultaten
Våra niondeklassare gick i somras ut med ett genomsnittligt meritvärde på 234 poäng. Resultatet var något lägre än vad vi väntat oss i vår prognos och vi kommer att analysera detta som en del i arbetet jag beskrev ovan. Betygsresultaten är dock höga i jämförelse med andra skolor och visar på att vårt arbetssätt ger resultat och att våra elever även framöver kommer att gå ut med goda studieresultat och kunskaper.

Medarbetare
Till detta läsår har vi förmånen att hälsa tre nya medarbetare varmt välkomna till oss på Kunskapsskolan Katrineholm. Vi utökar vårt elevhälsoteam med en speciallärare, Inga Arman som har mångårig erfarenhet av undervisning i grundskolan. Årskurs 4-6 arbetslaget förstärks av Linda Landström som är nyutexaminerad lärare från Linköpings universitet. Linda kommer att vara basgrupphandledare för årskurs 5 och undervisa i svenska och so. Vi har även en ny lärare i matematik, Mazen Alassad. Mazen kommer närmast från en högstadieskola i Eskilstuna och kommer hos oss att vara basgrupphandledare för en av våra nya basgrupper i årskurs 7.

Läsårstider
Våra läsårstider för läsåret 20/21 finns på vår hemsida kunskapsskolan.se/skolor/katrineholm. Där finner ni även datum för våra föräldracaféer och föräldraråd, som i höst kommer att ske digitalt.

 

Med hopp om ett gott samarbete och ett läsår där tryggheten och studiefokus sätts i främsta rummet.

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.