Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

September 2020

Hej föräldrar!

Läsåret är nu i full gång och vi har haft en mycket bra skolstart och studiefokus råder på skolan. Jag hoppas att ni upplevt att utvecklingssamtalen, som i år anordnats digitalt, har fungerat bra och att ditt barn nu har tydliga slutmål och terminsmål att arbeta mot. Dessa mål bryts ner till veckomål och dagsmål och målen kommer kontinuerligt att följas upp under barnets personliga handledningssamtal.

Föräldracaféer och matematikkväll
Vårt första föräldracafé kommer att gå av stapeln torsdagen den 10 september klockan 17.30. Fokus på det första föräldracaféet kommer att ligga på vår pedagogiska modell där bland annat Kunskapsporten och EDS kommer att behandlas. På grund av rådande läge kommer föräldracaféet i år att ske digitalt. Länk till cafét finns här: meet.google.com/iou-zjzf-yau

Länken kommer även att skickas ut av ditt barns basgruppshandledare. Ingen föranmälan krävs.

Det andra föräldracaféet är tisdagen den 22 september klockan 17.30 med fokus på betyg och bedömning. Länk till caféet skickas ut av ditt barns basgruppshandledare vid ett senare tillfälle.

Vi kommer även att anordna en digital matematikkväll torsdagen den 8 oktober klockan 17.30. Mer information kommer att ges av ditt barns basgruppshandledare.

Gymnasievalet
Vi förbereder våra elever i årskurs 9 inför det kommande gymnasievalet. Mer information kommer att ges under hösten via basgupphandledaren. Har du ytterligare frågor eller funderingar kring detta så kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare Cathrin Brolin, cathrin.brohlin@kunskapsskolan.se

Trafiksituationen
Om du som förälder hämtar och lämnar ditt barn med bil på skolan vill vi påminna dig om att inte köra in vid skolans entré eller vid basketplanen. Det blir en osäker trafikmiljö där och en ökad risk att någon blir skadad. Behöver du som förälder skjutsa ditt barn till skolan kan ett alternativ vara att släppa av barnet på skolsidan av Västgötagatan men längre ned mot rondellen.

För att inspirera elever, föräldrar och pedagoger till ökad gång och cykling till skolan arrangerar Trafikkalender under hösten 2020 en nationell tävling. Under två veckor med start nästa vecka kommer våra elever i årskurs 5 samla så många poäng som möjligt genom att gå eller cykla till skolan. Syftet med tävlingen är flera; främja hälsan, bidra till en bättre miljö samt att förbättra trafiksituationen kring skolan. Vi önskar eleverna stort lycka till!

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.