Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Oktober 2020

Hej föräldrar!

Jag hoppas att ni som deltagit i de digitala föräldracaféerna och matematikkvällen upplevt att ni fått information och större inblick i vårt arbetssätt. Veckorna går fort, vi är redan inne i oktober månad och det är inte långt kvar till höstlovet med en vecka ledigt för eleverna. Medarbetarnas höstlov kommer att fyllas med kompetensutveckling med fokus på vårt prioriterade område kring betyg och bedömning och andra aktiviteter för att förbereda oss inför andra halvan av höstterminen. Fokus fram till jul kommer att vara att få eleverna att nå sina terminsmål.

Ett av våra prioriterade områden för detta läsår är studiefokuserad miljö. Vi har sedan förra rektorsbrevet genomfört trygghetsvandringar med elever för att synliggöra var det upplevs som mindre tryggt på skolan så att vi kan sätta in lämpliga åtgärder. Vi har under basgruppsamlingarna haft ökat fokus på värderingar och förhållningssätt. Kurator och skolsköterska arbetar under detta läsår större del ute i verksamheten och har fokus på olika årskurser under olika perioder där vi anser att behovet är störst. Vi kommer dessutom under oktober att genomföra en kort elevenkät som görs basgruppvis med fokus på våra målfrågor som en avstämning för att se att vi är på rätt väg eller om det är saker som vi måste “skruva på” redan nu.

Vi är även mitt inne i ett arbete där vi ser över vår mobilpolicy som upprättades 2016 för att bidra till ökat studiefokus. Eleverna kommer via elevrådet också att få framföra sina åsikter och tankar gällande detta innan beslut tas. Jag kommer givetvis att delge er den uppdaterade versionen av mobilpolicyn när den är klar.

Betygsprognos och strategisamtal
I oktober genomför ämneslärarna en betygsprognos (målavstämning) för alla elever i respektive ämne. Detta för att se att eleven ligger i fas med de betygsmål som ni tillsammans satte upp vid utvecklingssamtalet i augusti. I samband med denna prognos bjuder vi, med start v. 45, in dig som vårdnadshavare till ett strategisamtal som sker digitalt under ditt barns PH-tid. Mer information gällande strategisamtalen kommer att ges via ditt barns basgruppshandledare. Kom ihåg att du som vårdnadshavare kan följa ditt barns studiegång via EDS och Loggboken som finns på Kunskapsporten.
Länk: ks.kunskapsporten.se

Informationsmöten och öppet hus
På grund av corona kan vi i år inte genomföra våra informationsmöten och öppna hus som vi brukar vilket vi tycker är tråkigt. Att få möta alla intresserade elever och föräldrar på informationsmöten är både väldigt roligt och så klart viktigt för att man ska få en uppfattning om vilka vi är och vad som gör oss till ett bra skolval. På vår hemsida kommer det, under november månad, istället att publiceras ett antal filmer som beskriver vårt arbetssätt och hur vi arbetar med elevhälsofrågor. Tipsa gärna för vänner och bekanta att dessa filmer finns att se på vår hemsida, kunskapsskolan.se/katrineholm.

Föräldraråd
Denna termin kommer föräldrarådet att hållas digitalt. Torsdagen den 15 oktober klockan 17.30 kan ni delta i föräldrarådet genom att klicka på denna länk.

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.