Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

November 2020

Hej föräldrar!

Vi lämnar nu höstlovet bakom oss och tar oss an den sista perioden av höstterminen. En period som brukar präglas av högt studiefokus med en hel del redovisningar, inlämningsuppgifter och prov. Under förra veckan genomfördes PH-samtalen med fokus på strategier efter den betygsprognos som lärarna genomfört i samtliga ämnen. Vi brukar bjuda in er vårdnadshavare till skolan för att delta i dessa samtal men i år genomfördes de istället digitalt. Jag hoppas att samtalen fungerat bra för er som deltagit och att de gett er ytterligare inblick i ert barns studiesituation.

Skärpta riktlinjer för att bekämpa smittspridning
Under slutet av vecka 45 införde Folkhälsomyndigheten skärpta allmänna råd för ytterligare tre regioner, däribland Södermanland. De skärpta allmänna råden gäller till och med den 26 november. Det är viktiga rekommendationer för alla i regionen, men för grundskolan gäller i princip samma rutiner som tidigare. Vi ska fortsätta ha skolorna öppna och både elever och medarbetare förväntas vara på plats, så länge man är frisk och symtomfri. Om ditt barn får symtom ska barnet stanna hemma och ni ska boka tid för testning, under tiden ni inväntar tid för test och testsvar stannar barnet hemma. Om ditt barn testar positivt för covid-19 behöver ni informera mig om detta. Detta för att jag ska kunna kontakta smittskyddet och få vidare instruktioner. Ni kan läsa mer om symtom och hur testningen går till på 1177 Vårdguidens hemsida.

Det kan tyckas upprepande, men vi vill åter poängtera vikten av att hålla distansen så gott det går, sköta handhygienen och att låta era barn stanna hemma, även vid lindriga symtom. Om du som vårdnadshavare är orolig för att ditt barn kan halka efter i skolarbetet på grund av sjukfrånvaro så kontaktar du ditt barns personliga handledare för att se över studieplanen. Vi är restriktiva gällande externa besökare på skolan, vilket tyvärr även gäller er föräldrar. Vi hoppas dock att digitala möten fungerar bra som alternativ under denna tid. Vi får helt enkelt hjälpas åt och göra vårt bästa för att få bukt på smittspridningen för att så småningom kunna återgå till lite mer normala rutiner.

Ordningsregler och mobilpolicy
Ni har sedan höstlovet fått information om de revideringar som gjorts av vår mobilpolicy och våra ordningsregler. Ni kan läsa våra ordningsregler och vår mobilpolicy i sin helhet på vår hemsida.

Informationsmöten och öppet hus
På grund av corona kan vi i år inte genomföra våra informationsmöten och öppna hus som vi brukar vilket vi tycker är tråkigt. Att få möta alla intresserade elever och föräldrar på informationsmöten är både väldigt roligt och så klart viktigt för att man ska få en uppfattning om vilka vi är och vad som gör oss till ett bra skolval. På vår hemsida har det istället publicerats ett antal filmer som beskriver vårt arbetssätt och hur vi arbetar med elevhälsofrågor. Tipsa gärna för vänner och bekanta att dessa filmer finns att se på vår hemsida, kunskapsskolan.se/katrineholm.

Julavslutning och terminsstart
Terminsavslutning sker basgruppsvis fredagen den 18 december. Mer information kommer att ges framöver av ditt barns basgrupphandledare. Vårterminen startar den 11 januari 2021.

 

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.