Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 8 januari - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Januari 2021

Hej föräldrar!

Hoppas att ni alla har haft en fin jul och nyårshelg. Nu väntar en ny spännande termin på Kunskapsskolan!

Distansundervisning för årskurs 7-9
Smittspridningen av covid-19 i samhället fortsätter. Alla har ett personligt ansvar för att minska risken för smittspridning och alla, barn och vuxna, behöver följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Vi på skolan följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer för skolor.

Från och med den 11 januari fram till den 24 januari kommer Kunskapsskolan Katrineholm att gå över till heltid distansundervisning för eleverna i årskurs 7-9. Regionens smittskydd har tidigare under dagen gått ut och rekommenderat delvis distansundervisning och efter samtal med Katrineholms förvaltningschef Helene Bjökqvist har vi beslutat oss för att följa kommunens åtgärder. Eleverna i årskurs 4-6 kommer att gå till skolan som vanligt. Mer information om schema för distansundervisningen den första skolveckan och för möjlighet att hämta eventuell kvarlämnad elevdator eller annat studiematerial kommer ges av ert barns basgruppshandledare.

Eleverna i årskurs 7-9 ges dagligen möjlighet att hämta en matlåda. Basgrupphandledaren kommer att ta upp beställning för de elever som önskar matlåda. För att minska trängsel och risken för smittspridning gäller följande tider för hämtning av matlåda:

 • årskurs 7 mellan kl. 11.00-11.30
 • årskurs 8 mellan kl. 11.30-12.00
 • årskurs 9 mellan kl. 12.00-12.30

Har eleven inte tillgång till internet hemma ber jag att du som vårdnadshavare kontaktar ditt barns basgruppshandledare. Möjlighet kommer då att ges för eleven att sitta avskilt i skolans lokaler. Denna möjlighet kommer också att finnas av andra anledningar och beslut om detta tas av rektor.

Riktlinjer för elever som har undervisning på plats i skolans lokaler
Om ditt barn är hemma från skolan men kan göra skolarbete hemifrån försöker vi att vara behjälpliga med detta, kontakta ditt barns personliga handledare vid frågor.

Vi har infört en rad åtgärder för att minimera risken för smittspridning på skolan.

 • Vi informerar både medarbetare och elever regelbundet om Folkhälsomyndighetens rekommendationer, bland annat genom att vi har satt upp deras affischer på skolan.
 • Vi har sett över vårt schema för att minska trängseln i bland annat matsal.
 • Vi sprider ut eleverna så gott det går i skolans lokaler.
 • Vi har förstärkta städrutiner.
 • Vi uppmanar både elever och medarbetare att hålla avstånd till varandra.
 • Vi uppmanar eleverna att spendera sin rast utomhus.
 • Vi uppmanar eleverna att de ska sitta tillsammans med kompisar från basgruppen eller årskursen vid lunchen och på undervisningspassen för att minska kontaktytorna.
 • Vi har sett över idrottsundervisningen och annan undervisning för att undvika nära kontakt.
 • Vi har matvakt i matsalen för att minska trängsel.
 • Vi byter ofta ut serveringsbesticken i matbespisningen.
 • Vi har handsprit på flera platser i skolan, bland annat i matsalen.
 • Vi har sett över utbudet i caféet och serverar endast portionsförpackad mat.
 • Vi uppmanar våra elever att undvika kollektivtrafiken.
 • Vi tar inte emot externa besökare på skolan, detta gäller även vårdnadshavare. Eventuella möten genomförs digitalt.
 • Hämtning och lämning sker utomhus.


Vad gör man vid symtom?
Vid symtom, även lindriga sådana, stannar man hemma.

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som får symtom ska testa sig för covid-19, under tiden man inväntar tid för test och testsvar stannar man hemma.
 • Om man får förkylningssymtom som försvinner inom 24 timmar ska man stanna hemma i ytterligare två dygn för att säkerställa att symtomen var tillfälliga.
 • Om man av någon anledning inte kan testa sig för covid-19 ska man stanna hemma i minst 7 dagar från första symtom och vara feberfri de två sista dagarna innan återgång till skolan.
 • Om man testar negativt för covid-19 är man välkommen tillbaka till skolan när man har varit symtomfri i två dagar.
 • Om man testar positivt för covid-19 ska man stanna hemma och följa vårdens instruktioner. Man ska stanna hemma i minst 7 dagar från första symtom och vara feberfri de sista två dagarna. Om ditt barn har varit på skolan 24 timmar från första symtom behöver du också kontakta mig så att vi kan informera elever och medarbetare som kan ha varit i kontakt med ditt barn den smittsamma perioden. Detta enligt instruktioner från regionens smittskydd. Vi informerar inte om vem som är bekräftat sjuk i covid-19 på grund av patientsekretessen.

Om ni har frågor om hur vi på skolan hanterar situationen kring covid-19 kan ni kontakta mig men vänd er till vården med frågor som handlar om symtom, testning och så vidare. Ni kan läsa mer om covid-19 på Folkhälsomyndighetens eller 1177 Vårdguidens hemsida, på Vårdguidens hemsida hittar ni också information om hur ni kan boka testning. Ni kan också ringa till 113 13 om ni har allmänna frågor om covid-19, har ni frågor om symtom eller liknande kan ni ringa 1177.

Digitala utvecklingssamtal
Under första skolveckan kommer digitala utvecklingssamtal att genomföras. Information gällande samtalen delges av ert barns basgruppshandledare. Efter samtalen hoppas jag att ni kommer uppleva att ert barn har tydliga, utmanande och rimliga mål att arbeta mot under kommande termin. Under elevens personliga handledningssamtal kommer dessa mål kontinuerligt att följas upp. Kom ihåg att ni som vårdnadshavare kan följa ert barns studiegång via elevdokumentationssystemet (EDS) som ni når via ert barns inloggning på Kunskapsporten.

Betyg
Eleverna i årskurs 9 uppnådde det genomsnittliga höstbetyget på 218 meritvärdespoäng (mvp), detta är en bit från vårt uppsatta mål. Det kommer att krävas hårt arbete under vårterminen för att nå läsårets målsättning. Vi följer noggrant upp resultaten i varje årskurs, i varje ämne och för varje elev. Utifrån den analysen lägger varje ämnes- och arbetslag upp en plan för att skapa rätt förutsättningar för eleverna att lyckas med studierna och komma in på gymnasiet med goda kunskaper i bagaget.

Gymnasievalet
För eleverna i årskurs 9 närmar sig snart gymnasievalet. Vår studie- och yrkesvägledare, Cathrin Brohlin svarar på frågor som dyker upp. Hennes kontaktuppgifter finner ni på vår hemsida, kunskapsskolan.se/katrineholm.

Nationella prov
Som ni säkert känner till så har Skolverket ställt in alla planerade nationella prov under vårterminen 2021. Vid betygssättningen utvärderar alltid den betygssättande läraren all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven i ämnet. I vissa ämnen är de nationella proven, i vanliga fall, en del av det underlaget. I år kommer bedömningen och betygssättningen utgå från annat tillgängligt underlag.

Det är dags för samtliga vårdnadshavare i Kunskapsskolans grundskolor att genomföra Skolinspektionens enkät
Den 18 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas mailledes till dig som vårdnadshavare i Kunskapsskolan. Skolinspektionen genomför enkäten vartannat år med samtliga huvudmän i Sverige i syfte att bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. För oss i Kunskapsskolan är det viktigt att vi får så hög svarsfrekvens som möjligt för att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år och i år pågår den mellan 8 och 21 mars. Mer information om den här enkäten kommer senare i vår.

Med förhoppning om en lärorik vårtermin tillsammans!

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.