Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 20 januari - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Januari 2021

Information inför vecka 4 och 5 2021, årskurs 7-9 Kunskapsskolan Katrineholm

Som ni tidigare har fått information om så har årskurs 7-9 distansundervisning veckan ut, till den 24 januari. Detta på grund av att det regionala smittskyddet rekommenderade fjärr- och distansundervisning för samtliga högstadieelever i regionen.

Efter den 24 januari planerar vi för att årskurs 7-9 ska ha fjärr- och distansundervisning på deltid. Denna plan gäller under vecka 4 och 5, efter det fattar vi ett nytt beslut utifrån rådande omständigheter. Eleverna på högstadiet kommer då att vara i skolan majoriteten av tiden och en årskurs kommer att studera hemifrån varje dag. Detta beslut har vi fattat tillsammans med Kunskapsskolan centralt för att vi vill minska trängsel i skolan och i kollektivtrafiken. Att minska trängseln är en viktig förebyggande åtgärd för att minska risken för smittspridning.

Planen är att eleverna i årskurs 7-9 studerar enligt följande under v. 4 och 5:


årskurs 7

årskurs 8

årskurs 9

måndag

distansstudier

på skolan

på skolan

tisdag

på skolan

distansstudier

på skolan

onsdag

på skolan

på skolan

distansstudier

torsdag

distansstudier

på skolan

på skolan

fredag

på skolan

distansstudier

på skolan

Om regeringen, Folkhälsomyndigheten eller regionens smittskydd kommer med nya rekommendationer som påverkar den plan vi har nu kommer vi att informera er så snart som möjligt. De dagar eleven studerar hemma kommer eleven kunna hämta matlådor på skolan, precis som nu. Du anmäler detta till ditt barns basgrupphandledare.

Även under delvis fjärr- och distansundervisning kommer vissa elever erbjudas att delta i undervisningen på plats i skolan. Detta gäller samma elever som var på skolan under perioden med fjärr- och distansundervisning på heltid.

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.