Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 19 februari - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Februari 2021

Hej!

Efter en annorlunda start på denna termin är det snart är det dags för sportlov. Vi har under den första delen av denna termin haft distansundervisning både på heltid och på deltid för eleverna i årskurs 7-9. Trots en stor omställning så är min bedömning att det har fungerat väl för både våra elever och medarbetarna. Vi har fått testa nya verktyg för att bedriva undervisning och eleverna har fått lära sig nya strategier för att ta till sig kunskap och utveckla nya förmågor. Även om det har gått bra hittills så hoppas vi att vi snart ska kunna återgå till det normala och alla elever kan vara på skolan.

Under måndag och tisdag vecka 8 kommer skolan att anordna lovskola för elever i årskurs 8 och 9. Berörda elever och vårdnadshavare har fått separat information gällande lovskolan.

Fortsatt deltids distansundervisning för årskurs 7-9 under vecka 9 och 10
Som ni redan har fått information om har eleverna i årskurs 7-9 deltids distansundervisning veckan ut, till den 19 februari. Jag har varit i kontakt med Katrineholms kommun och de har beslutat sig för att förlänga sin distansundervisning på deltid. Utifrån nuläget i kommunen har jag, tillsammans med vår huvudman och efter information från smittskyddet, beslutat att vi kommer att fortsätta bedriva deltid distansundervisning även under vecka 9 och 10. Vi hoppas att vi efter vecka 10 ska kunna återgå till närundervisning på skolan för samtliga elever, detta beror självklart på hur smittläget ser ut framöver. Detaljer kring schema med mera kommer eleverna få information om från sina handledare.

Om regeringen, Folkhälsomyndigheten eller regionens smittskydd kommer med nya rekommendationer som påverkar den plan vi har nu kommer vi att informera er så snart som möjligt. De dagar eleven studerar hemma kommer eleven kunna hämta matlådor på skolan, precis som nu. Du anmäler detta till ditt barns basgrupphandledare.

Även under delvis fjärr- och distansundervisning kommer vissa elever erbjudas att delta i undervisningen på plats i skolan.

Riktlinjer för elever som har undervisning på plats i skolans lokaler
Om ditt barn är hemma från skolan på grund av till exempel milda symtom och kan göra skolarbete hemifrån försöker vi att vara behjälpliga med detta, kontakta ditt barns personliga handledare vid frågor.

Vi har infört en rad åtgärder för att minimera risken för smittspridning på skolan.

 • Vi informerar både medarbetare och elever regelbundet om Folkhälsomyndighetens rekommendationer, bland annat genom att vi har satt upp deras affischer på skolan.
 • Vi har sett över vårt schema för att minska trängseln i bland annat matsal.
 • Vi sprider ut eleverna så gott det går i skolans lokaler.
 • Vi har förstärkta städrutiner.
 • Vi uppmanar både elever och medarbetare att hålla avstånd till varandra.
 • Vi uppmanar eleverna att spendera sin rast utomhus.
 • Vi uppmanar eleverna att de ska sitta tillsammans med kompisar från basgruppen eller årskursen vid lunchen och på undervisningspassen för att minska kontaktytorna.
 • Vi har sett över idrottsundervisningen och annan undervisning för att undvika nära kontakt.
 • Vi har matvakt i matsalen för att minska trängsel.
 • Vi byter ofta ut serveringsbesticken i matbespisningen.
 • Vi har handsprit på flera platser i skolan, bland annat i matsalen.
 • Vi har sett över utbudet i caféet och serverar endast portionsförpackad mat.
 • Vi uppmanar våra elever att undvika kollektivtrafiken.
 • Vi tar inte emot externa besökare på skolan, detta gäller även vårdnadshavare. Eventuella möten genomförs digitalt.
 • Hämtning och lämning sker utomhus.

Vad gör man vid symtom?
Vid symtom, även lindriga sådana, stannar man hemma.

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som får symtom ska testa sig för covid-19, under tiden man inväntar tid för test och testsvar stannar man hemma.
 • Om man får förkylningssymtom som försvinner inom 24 timmar ska man stanna hemma i ytterligare två dygn för att säkerställa att symtomen var tillfälliga.
 • Om man av någon anledning inte kan testa sig för covid-19 ska man stanna hemma i minst 7 dagar från första symtom och vara feberfri de två sista dagarna innan återgång till skolan.
 • Om man testar negativt för covid-19 är man välkommen tillbaka till skolan när man har varit symtomfri i två dagar.
 • Om man testar positivt för covid-19 ska man stanna hemma och följa vårdens instruktioner. Man ska stanna hemma i minst 7 dagar från första symtom och vara feberfri de sista två dagarna. Om ditt barn har varit på skolan 24 timmar från första symtom behöver du också kontakta mig så att vi kan informera elever och medarbetare som kan ha varit i kontakt med ditt barn den smittsamma perioden. Detta enligt instruktioner från regionens smittskydd. Vi informerar inte om vem som är bekräftat sjuk i covid-19 på grund av patientsekretessen.

Om ni har frågor om hur vi på skolan hanterar situationen kring covid-19 kan ni kontakta mig men vänd er till vården med frågor som handlar om symtom, testning och så vidare. Ni kan läsa mer om covid-19 på Folkhälsomyndighetens eller 1177 Vårdguidens hemsida, på Vårdguidens hemsida hittar ni också information om hur ni kan boka testning. Ni kan också ringa till 113 13 om ni har allmänna frågor om covid-19, har ni frågor om symtom eller liknande kan ni ringa 1177.

Vad gäller vid hemkomst från utlandsresor?
Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller hanteringen av covid-19. Nu i sportlovstider vill vi påminna er om de rekommendationer som gäller vid hemkomst från utlandsresa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man vid hemkomst från utlandsresor ska testa sig för covid-19 snarast efter hemkomst och igen efter fem dagar från hemkomst. De rekommenderar även att man stannar hemma och undviker sociala kontakter utanför hemmet i sju dagar från hemkomst, oavsett vad man får för testresultat. Elever och medarbetare som har varit utomlands ska alltså inte komma till skolan förrän efter sju dagars karantän.

För mer information läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten.

Information om bekräftade coronafall
När det gäller information om bekräftade coronafall på skolan följer vi instruktionerna från Region Sörmlands Smittskydd. Enligt smittskyddet ska samtliga vårdnadshavare vars barn kan ha varit i nära kontakt med personen från och med 24 timmar från första symtom informeras om detta. Med nära kontakt menar smittskyddet inom 1,5-2 meters avstånd i minst 15 minuter. Om ditt barn har kan ha kommit i kontakt med en bekräftat smittad person på skolan kommer du alltså få information om detta. Får du ingen information finns det alltså ingen förhöjd smittrisk för ditt barn. I övrigt råder givetvis sekretess gällande vem som är smittad och vi lämnar inte ut några uppgifter om individers hälsotillstånd.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 8 mars och sista svarsdagen är den 21 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Catwalk i skolan
Eleverna i årskurs 4-6 arbetar med projektet Catwalk i skolan som är ett värdegrundsarbete som bygger på Glada Hudik Teaterns film “Catwalk” där barn på ett naturligt sätt får möta olikheter, resultatet blir att fördomar raseras eller inte uppkommer. Till filmen finns ett arbetsmaterial med bland annat skrivuppdrag och mindre aktiviteter. Materialet är i enlighet med läroplanens värdegrundsarbete (LGR 11).

Jag önskar alla elever ett härligt sportlov!

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.