Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 26 mars - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev mars 2021

Hej,

Häromdagen informerade jag om att den plan vi har för undervisningen kommande veckor fortfarande gäller. Jag har fått en del frågor om beslutet om att fortsätta med distansundervisning på deltid för våra högstadieelever då kommunen har valt att gå över till distansundervisning på heltid. Jag är i regelbunden kontakt med både smittskyddet i Sörmland och med Kunskapsskolans centrala krisgrupp för att vi hela tiden ska införa rätt åtgärder för att minimera risken för smittspridning på skolan samtidigt som vi säkerställer att eleverna får den kvalitativa undervisning de har rätt till. Det är en svår avvägning som ofta kräver snabba beslut och flexibilitet. Smittspridningen i regionen och i kommunen är hög och har ökat på sista tiden, det var därför vi beslutade om att minska antalet elever på skolan samtidigt i förra veckan då vi införde distansundervisning för fler elever varje dag.

Jag har idag varit i kontakt med regionens smittskyddsläkare, Signar Mäkitalo, för att få ett förtydligande kring de rekommendationer som gäller kring distans- och närundervisning i regionen och specifikt i Katrineholms kommun. De rekommendationer som gäller är att det ska ske en lokal bedömning på varje skolenhet för vilka åtgärder som ska införas, det finns alltså ingen generell rekommendation för mängden av distansundervisning varken regionalt eller på kommunnivå. I den lokala bedömningen tittar man bland annat på skolans storlek, antalet elever, hur lokalerna är utformade, sjukfrånvaro bland medarbetarna och elever och antalet bekräftade fall där det finns en förhöjd smittorisk på skolan. Utifrån denna lokala bedömning och situationen vi har på skolan just nu så har jag i samråd med Kunskapsskolans ledning och smittskyddet kommit fram till att den plan vi har för kommande veckor kan genomföras. Signar Mäkitalo var mycket tydlig i sin bedömning, han ser ingen anledning att gå över till distansundervisning på heltid för våra högstadieelever i nuläget. Självklart är det så att vi kan behöva gå över till distansundervisning om vi hamnar i en situation med mycket stor frånvaro bland medarbetarna eller om smittskyddet ser en oroväckande smittspridning som kan kopplas till skolan.

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.