Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 12 maj - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev maj 2021

Hej!

Vi börjar närma oss slutspurten på detta läsår och vårt fokus ligger på att få alla elever i mål. Samtidigt som vi ror detta läsår iland blickar vi framåt mot kommande läsår och på måndag är det dags att träffa alla nya elever och vårdnadshavare i ett digitalt välkomstmöte. Vi kommer nästa läsår att behålla samma organisation gällande antalet basgrupper som vi haft de senaste två läsåren, det vill säga tre basgrupper per årskurs på mellanstadiet och fyra basgrupper per årskurs i högstadiet.

Vi i femman
Sedan förra rektorsbrevet så har jag glädjen att meddela att basgrupp 5.2 kan titulera sig som Sörmlands bästa klass (basgrupp) i “Vi i femman”! Imponerande och stort grattis till 5.2 och Leon och Astrid!

Elev- och föräldraenkät
Tack till er som besvarade vår föräldraenkät! Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Resultatet från föräldraenkäten ligger övergripande något högre än föregående år. Positivt är att upplevelsen gällande att ert barns personliga handledare hjälper och stöttar ert barn ligger på fortsatt höga nivåer, att ni upplever utvecklingssamtalen som givande och att ni tycker att information ges så att ni kan hålla er uppdaterade på vad som händer och sker på skolan. Dock är nöjdheten lite lägre över informationen som ges via EDS vilket vi tar med oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Er upplevelse av studieron på skolan har ökat något från föregående år men vi vill höja resultatet ytterligare, hur vi ska arbeta med detta får jag återkomma med.

Eleverna upplever att skolan som helhet är bra men det finns förstås alltid utrymme för att utvecklas. Enkätresultaten visar på en fortsatt hög nöjdhet gällande stödet från den personliga handledaren. Det är mycket glädjande då just handledarens roll är viktig hörnsten i vår pedagogiska modell och en viktig faktor för att eleven ska vara framgångsrik i sina studier. Det är även fortsatt hög nöjdhet gällande att lärarna förväntar sig att eleverna ska nå målen i alla ämnen. Vi ser också en fortsatt hög nöjdhet i området som gäller IKT, vilket är mycket roligt då Kunskapsskolan har satsat mycket på detta område de senaste åren. Upplevelsen av studiero under skoldagen har gått ner något, detta är något vi kontinuerligt diskuterar och följer upp med eleverna. Även upplevelsen av trygghet och trivsel är enligt vår mening centrala delar för att eleverna ska vara framgångsrika i sina studier.

Vi kommer nu att utvärdera de aktiviteter vi arbetat med under året för att se vad vi behöver lägga fokus på i framtiden för att våra elever ska uppleva ännu större nöjdhet. Efter vårt analysarbete kommer jag att återkomma med vilka prioriterade områden vi kommer att fokusera på under läsåret 2021/2022.

Skolavslutningen och niornas middag
Utifrån rådande läge kommer skolavslutningen den 9 juni att hållas basgruppsvis på skolans område och kommer tyvärr inte att vara öppen för vårdnadshavare eller anhöriga. Vi hoppas att vi nästa år kan vara i Stadsparken igen då det är ett högtidligt och festligt tillfälle för oss alla att avsluta läsåret på.

Niornas middag kommer att ersättas av en avslutningslunch basgruppvis. Lunchen kommer att ske torsdagen den 3 juni. Anledningen till detta är för att en lunch anses som en skolaktivitet och dessutom sker under skoldagen. Vi kommer givetvis att göra allt för att årets nior kommer att firas ordentligt trots rådande omständigheter.

Mer detaljerad information gällande skolavslutningen och niornas avslutningslunch kommer framöver att ges av ditt barns basgruppshandledare.

Besluten kan komma att omprövas om nya direktiv kommer.

Jag vill avslutningsvis önska er en fin Kristi himmelsfärdshelg!

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.