Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev juni 2021

Hej!

Inledningsvis vill jag tacka för det stöd ni har visat oss gällande besluten med distansundervisningen för årskurs 7-9 som genomförts under terminen. Jag vill också tacka för de förutsättningar ni ger era barn så att de kan tillägna sig den undervisning vi tillhandahållit på distans. Vi vet att det varit tufft för många, inte minst om flera familjemedlemmar ska studera och arbeta på distans och samsas om hemmets utrymmen, men vi upplever att det på ett generellt plan fungerat över förväntan.

Vi lämnar snart ett annorlunda läsår bakom oss med många nya kunskaper, insikter och lärdomar med oss i bagaget. När vi kliver in i nästa läsår kommer vi säkerligen fortsätta att behöva anpassa vår verksamhet efter rådande rekommendationer och riktlinjer. Ni kommer inför skolstarten att få uppdaterad information om hur de första skolveckorna kommer att se ut men det vi vet helt säkert är att skolstart för läsåret 21/22 startar för nya elever onsdagen den 11 augusti klockan 08.25 och skolstart för “gamla elever” sker torsdagen den 12 augusti klockan 08.25. Första skolveckan går eleverna till klockan 12.00. Skollunch serveras alla dagar första veckan. Under eftermiddagstid kommer utvecklingssamtal att hållas. Tider för dessa samtal skickas ut av basgruppshandledarna. För ytterligare information kring lovdatum och studiedagar läsåret 2021/2022 - se vår hemsida kunskapsskolan.se

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla elever, medarbetare och föräldrar för ett gott samarbete detta annorlunda läsår!

 

Jag önskar er alla en fin sommar!


Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.