Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev september 2021

Hej föräldrar!

Med ballonger, popcorn och bubbelvatten firade vi läsårsstarten tillsammans med våra elever. Det känns mycket positivt att vi startat läsåret med alla elever på plats i skolan igen efter en vårtermin som bestod av stora delar distansundervisning för de äldre eleverna. Nu är det full fart igen och det är härligt att träffa alla kunskapstörstande kunskapsskoleelever. Jag hoppas att ni upplevt att utvecklingssamtalen, som i år anordnats digitalt, har fungerat bra och att ditt barn nu har tydliga slutmål och terminsmål att arbeta mot. Dessa mål bryts ner till veckomål och dagsmål och målen kommer kontinuerligt att följas upp under barnets personliga handledningssamtal.

Covid -19 - riktlinjer
Nu när det nya läsåret är igång så vill jag återigen påminna om de riktlinjer som gäller kring covid-19. Vi behöver alla hjälpas åt så att smittspridningen hålls nere så att skolan kan hålla öppet för alla elever. Om vi får många bekräftade fall av covid-19 på skolan kan regionens smittskydd stänga hela eller delar av skolan som en smittskyddsåtgärd och det vill vi så klart undvika!

Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan, om inte andra riktlinjer getts av vården eller Folkhälsomyndigheten exempelvis vid familjekarantän eller efter resor. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning.

Om en familjemedlem insjuknar i covid-19 ska resten av hushållet stanna hemma och testa sig för covid-19. Hushållskontakter som är symtomfria, fullvaccinerade och där det gått två veckor sedan dos undantas från den så kallade familjekarantänen. Hushållskontakter som är symtomfria och som har haft en bekräftad covid-19 infektion de senaste 6 månaderna undantas också från familjekarantän. Ni kan läsa mer om detta på 1177.se.

Vid symtom rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man testar sig för covid-19. Om test genomförs på grund av symtom stannar man hemma under tiden man inväntar testning och testsvar. Vid negativt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man är frisk och allmäntillståndet tillåter. Vid positivt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan första symtom. De två sista dygnen ska ha varit feberfria och med gott allmäntillstånd. Om man har testat positivt och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs. Vid positivt svar ska medarbetare och elever informera rektor. Vid symtom som går över inom 24 timmar ska man stanna hemma i ytterligare 2 dygn innan man kommer tillbaka till skolan. Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas gäller samma regler som vid positivt testsvar. På 1177 Vårdguidens hemsida finns råd och instruktioner om när man bör söka vård.

Information från Region Sörmland gällande smittspårning
Med anledning av ökad smittspridning av Covid-19 i länets skolor har smittskyddsläkare i samråd med skolledningen beslutat att möjliggöra för smittspårning av Covid-19. Om misstanke om smittspridning finns i en klass/skola kan smittskydd initiera en smittspårning på aktuell skola. Detta kommer att innebära att region Sörmland bistår med provtagnings-kit till skolan. Eleven tar hem provtagningskittet och provtar sig i hemmiljö, eleven tar sedan med sig genomfört och registrerat prov till skolan. Utsedd person på skolan ansvarar för insamling och inlämning av proverna vid någon av regionens provtagningsstationer. För mer information - se bifogat dokument.

Bifogat hittar ni hela brevet från regionen. Om vi får bekräftade fall på skolan så kommer berörda vårdnadshavare att få mer information.

Nu kan du logga in i Kunskapsporten som vårdnadshavare
Nu lanserar Kunskapsskolan möjligheten för dig som vårdnadshavare att logga in i Kunskapsporten och ta del av bland annat ditt barns loggbok. Syftet är att underlätta för dig som vårdnadshavare att följa ditt barns skolgång.

Gör så här:

  1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).
  2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med Mobilt BankID.
  3. Klart!

På sidan du som vårdnadshavare först kommer till i Kunskapsporten finns tips för att komma igång och hitta rätt. För dig som har fler än ett barn hos oss finns möjlighet att välja vilket av dina barn du vill se information för. Saknar du BankID kan du logga in med ditt barns inloggningsuppgifter.

Har du frågor?

Behöver du hjälp att hitta i Kunskapsporten är det en god idé att fråga ditt barn.

För teknisk support, synpunkter och förslag på förbättringar, kontakta: vardnadshavarinloggning@kunskapsskolan.se.

Gymnasievalet
Vi förbereder våra elever i årskurs 9 inför det kommande gymnasievalet. Mer information kommer att ges under hösten via basgupphandledaren. Har du ytterligare frågor eller funderingar kring detta så kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare Cathrin Brolin, cathrin.brohlin@kunskapsskolan.se

Ordningsregler
För att eleverna ska må bra och kunna prestera så bra som möjligt i skolan behöver de trivas och känna sig trygga, därför har vi ordningsregler. Dessa regler ska alla elever på skolan följa och vi går igenom ordningsreglerna vid varje läsårsstart med eleverna.

Ordningsreglerna tar sin utgångspunkt i Kunskapsskolans värderingar:

  • Vi ser kraften i varje individ
  • Vi når längre tillsammans
  • Vi har höga förväntningar
  • Vi drivs av utveckling

Vi har tre huvudregler som är att man ska respektera sig själv, respektera andra och respektera egendom. Det handlar alltså om att vi vill att eleverna ska värna om sig själva, andra och ta hand om sina egna, andras och skolans saker. Ni hittar ordningsreglerna i sin helhet på vår hemsida kunskapsskolan.se/katrineholm. Där hittar ni också vår åtgärdstrappa med information om vilka åtgärder vi använder oss av om elever inte följer ordningsreglerna.

Utöver våra ordningsregler arbetar vi också med värdegrundsarbete, både i den ordinarie undervisningen och på basgruppsamlingar. Där gör eleverna olika övningar tillsammans och diskuterar bland annat hur vi ska bemöta varandra på skolan. Det är skolans elevhälsoteam som ansvarar för värdegrundsarbetet men alla medarbetare på skolan är involverade i arbetet på olika vis.

De flesta elever följer ordningsreglerna, behandlar varandra väl, trivs och känner sig trygga i skolan. Vi vill så klart att alla elever ska uppleva trygghet och trivas i skolan, därför har vi studiefokuserad miljö som ett av våra prioriterade områden i år. Det området inkluderar många saker, allt från studiero till värdegrundsarbetet.

Prata gärna med era barn där hemma om hur de upplever trivseln i skolan och hur de själva kan vara med och förbättra trivseln för sig själva och andra.

Föräldracaféer och matematikkväll
Jag vill påminna om att vårt första föräldracafé kommer att gå av stapeln torsdagen den 16 september klockan 17.30. Fokus på det första föräldracaféet kommer att ligga på vår pedagogiska modell där bland annat Kunskapsporten och EDS kommer att behandlas. På grund av rådande läge kommer föräldracaféet i år att ske digitalt.

Länken till träffen kommer att skickas ut av ditt barns basgruppshandledare. Ingen föranmälan krävs.

Det andra föräldracaféet är onsdagen den 22 september klockan 17.30 med fokus på betyg och bedömning. Länk till caféet skickas ut av ditt barns basgruppshandledare vid ett senare tillfälle.

Vi kommer även att anordna en digital matematikkväll torsdagen den 7 oktober klockan 17.30. Mer information kommer att ges av ditt barns basgruppshandledare.

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.