Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev februari 2022

Hej!

Terminsstarten har inneburit hög frånvaro bland både elever och personal. Nu hoppas vi att vi att smittspridningen börjar avta och att vi alla får vara friska och krya.

Vid starten av terminen har vi Inom skolans prioriterade område gällande rörelsesatsningen startat upp ett rörelseråd på skolan där elever kan vara med och påverka rastverksamheten och andra rörelseaktiviteter på skolan. Vi har införskaffat en rastbod med ett utlåningssystem med nya rastleksaker och den nya gagbollsrinken är en succé. Mycket roligt att se elevernas aktivitet och glädje!

Vi börjar redan närma oss sportlovet vecka 8. Under tisdagen och onsdagen vecka 8 kommer skolan att anordna lovskola för elever i årskurs 8 och 9. Berörda elever och vårdnadshavare har fått separat information gällande lovskolan. Personalen kommer under vecka 8 bland annat att arbeta med implementeringen av den nya läroplanen, Lgr 22. Jag kommer under våren att delge er föräldrar information gällande Lgr 22 som börjar gälla från och med den 1 juli 2022.

Information gällande lättade restriktioner covid-19
Den nionde februari togs majoriteten av åtgärderna mot covid-19 bort. De rekommendationer som finns kvar för allmänheten är att man ska vaccinera sig och att man ska stanna hemma vid symtom. Folkhälsomyndigheten har särskilda rekommendationer för vuxna som är ovaccinerade. Ni kan läsa mer om vad som gäller nu på Folkhälsomyndighetens hemsida. I praktiken innebär förändringarna att allmänheten inte längre rekommenderas testning och att reglerna för nära kontakter och hushållskontakter har tagits bort. Vi är alltså tillbaka till en situation där alla elever och medarbetare är välkomna till skolan så länge man är frisk och symtomfri. Det är vi väldigt glada över!

Här på skolan kommer vi att fortsätta påminna och informera om att eleverna ska tvätta händerna ofta och noggrant, vi kommer också fortsätta ha handsprit tillgängligt där handtvätt inte är möjligt, till exempel i matsalen. Det kommer inte att vara några anpassningar i undervisningen men vi kommer uppmana eleverna att spendera sina raster utomhus. Nu är också besökare välkomna till skolan igen.

Även om restriktionerna har tagits bort har vi sett en större frånvaro än normalt bland både elever och medarbetare de senaste veckorna. Vi kommer därför fokusera på undervisningen kommande veckor och senare i vår hoppas vi kunna återuppta olika typer av trivselaktiviteter. Förordningen som möjliggjort för skolor att gå över till distansundervisning på grund av stor medarbetarfrånvaro gäller terminen ut, men vi hoppas att det inte ska behövas.

Äntligen tror vi oss kunna se slutet på den här pandemin som har påverkat oss så mycket både i skolan och i vår vardag i två års tid!

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 7 mars och sista svarsdagen är den 20 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Ny medarbetare
Anneli Schlegel har börjat arbeta hos oss igen efter en termins studier. Anneli ansvarar för studion och arbetar riktat mot ett antal elever. Ytterligare ett nytt ansikte är vår nya NO lärare Per Adolfsson som undervisar eleverna i årskurs 7-9. Vi hälsar Per och Anneli varmt välkomna till oss!

Påminnelse - Nu kan du logga in i Kunskapsporten som vårdnadshavare
Du som vårdnadshavare kan logga in i Kunskapsporten och ta del av bland annat ditt barns loggbok. Syftet är att underlätta för dig att följa ditt barns skolgång.

Gör så här:

  1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).
  2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med BankID.
  3. Klart!

På sidan du som vårdnadshavare först kommer till finns tips för att komma igång och hitta rätt. För dig som har fler än ett barn hos oss finns möjlighet att välja vilket av dina barn du vill se information för. Saknar du BankID kan du logga in med ditt barns inloggningsuppgifter.

Har du frågor?

Behöver du hjälp med loggboken är det en god idé att fråga ditt barn.

För teknisk support, synpunkter och förslag på förbättringar, kontakta: vardnadshavarinloggning@kunskapsskolan.se.

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.