Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Mars 2022

Hej!

Fredagen innan sportlovet avslutades med en trevlig innebandyturnering för eleverna i årskurs 7-9 som anordnades av skolans rörelseråd som består av elever från alla årskurser och som startades detta läsår som en del i vår rörelsesatsning på skolan.

Under själva sportlovsveckan anordnades det lovskola och medarbetarna arbetade under veckan med att utvärdera och följa upp verksamhetens mål, fördjupade sig i den nya Läroplanen, Lgr 22 samt deltog i Machofabrikens utbildning gällande deras metodmaterial för hur skolor kan arbeta med värdegrundsfrågor där eleverna genom filmer, interaktiva övningar och samtal får möjlighet att reflektera kring ämnen såsom vänskap och relationer, samtycke, våld och ungas utsatthet på nätet. Då materialet riktar sig till ungdomar kommer vi kommer använda oss av materialet främst i de äldre årskurserna.

Vardagen i skolan har återigen kommit tillbaka till ett normalläge så som vi hade innan pandemin och frånvaron är tillbaka på normala nivåer vilket är oerhört skönt. Men omvärldsläget är återigen oroligt, Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa påverkar oss alla, särskilt våra barn och unga. Vi har under veckan pratat om detta på basgruppsamlingarna och i undervisningen för att efter bästa förmåga kunna besvara frågor och stilla den oro som finns. Om du som förälder vill prata med ditt barn om kriget men tycker att det är svårt kan jag tipsa om nedan länkade hemsidor:

Om oron för krig — frågor och svar för barn - Krisinformation.se

Försvarsmakten, att prata med barn om oro för omvärldsläget

Rädda Barnen, vår psykolog: Så pratar du med barnen om Ukraina

Ny läroplan, Lgr 22 - förändringar börjar gälla 1 juli 2022
I förra rektorsbrevet informerade jag lite kort om den nya Läroplanen, Lgr 22 som börjar gälla den 1 juli 2022. Jag vill här ge lite mer information om vad förändringen innebär.

Läroplanernas inledande delar handlar om skolans uppdrag och om den värdegrund som gäller alla i skolan. Det handlar till exempel om alla människors lika värde och om vad eleven har rätt till. Det står också om områden som lärarna kan ta upp i alla ämnen. Ett sådant område är sex och samlevnad, just det området har i den nya läroplanen blivit förstärkt och kallas sexualitet, samtycke och relationer. Eleverna ska nu få lära sig mer om samtycke och medvetna och självständiga val. De ska också få möjlighet att kritiskt analysera hur relationer och sexualitet framställs i media.

Det finns också nya formuleringar i läroplanen om värdegrundsarbete. De handlar bland annat om våld och intolerans och om att eleverna ska ha kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan.

I läroplanen finns det också kursplaner för olika ämnen, till exempel matematik, svenska och bild. Läraren utgår från det som står i kursplanen när läraren planerar undervisningen i ämnet. När det är dags att bedöma och betygsätta elevernas kunskaper utgår läraren också från det som står i kursplanerna.

Skolverket har nyligen gjort ändringar i kursplanerna för grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan. De ändrade kursplanerna börjar att användas i skolan höstterminen 2022.

För eleverna innebär ändringarna att de ska få en undervisning som är bättre anpassad till den årskurs de går i och att betygen ska bli mer rättvisande. För lärarna ska kursplanerna bli lättare att använda när de planerar undervisningen, bedömer och sätter betyg. En ny princip för betygssättning börjar gälla den 1 juli som innebär att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Begreppet kunskapskrav ersätts av begreppet betygskriterier i alla skolformer och årskurser där betyg sätts

För mer info: Skolverkets hemsida

Strategisamtal
Under mars månad genomför ämneslärarna betygsprognos (målavstämning) för alla elever i respektive ämne. Detta för att se att eleven ligger i fas med de betygsmål som ni tillsammans satte upp vid utvecklingssamtalet i januari. I samband med denna prognos bjuder vi, under vecka 14, in dig som vårdnadshavare till ett strategisamtal som sker under ditt barns PH-tid. Mer information gällande detta kommer att ges via ditt barns basgrupphandledare.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
På måndag är det dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 7 mars och sista svarsdagen är den 20 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Jag vill avslutningsvis berätta att skolbiblioteksrådet med start denna vecka anordnar en “Bokskrivartävling” för alla elever som vill i årskurs 4-9. Det ska blir mycket spännande att läsa de olika bidragen och vem vet, en författardröm kanske väcks till liv i samband med tävlingen.

Jag önskar er alla en fin helg!

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.