Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev maj 2022

Hej!
Vi börjar närma oss slutspurten på detta läsår och vårt fokus ligger på att få alla elever i mål. Vi är äntligen tillbaka i ett normalläge efter att pandemin påverkat oss på flera sätt de senaste två åren. Äntligen kan vi planera för en riktig skolavslutning och roliga aktiviteter under den sistan veckan som för niornas del också innebär en avslutningsmiddag.

Bland annat innebär återgången till det normala att vi kunnat genomföra de nationella proven. Proven är viktiga ur flera aspekter. Dels ger de oss ett bra underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi säkerställer att vår undervisning håller en god nivå i förhållande till vårt uppdrag och dels ger de oss ytterligare ett bredare underlag för bedömning av elevernas kunskaper. Det är viktigt att vi gör en allsidig, likvärdig och rättvis bedömning i alla ämnen. Även om resultatet på nationella prov ska väga tungt är det viktigt att poängtera att det inte helt och hållet styr betygen, lärarna ska beakta all tillgänglig information de har om elevens kunskaper när de sätter betyg.

Samtidigt som vi ror detta läsår iland blickar vi framåt mot kommande läsår och på tisdag träffar vi alla nya elever och vårdnadshavare på ett välkomstmöte. Vi kommer nästa läsår att behålla samma antal basgrupper som vi haft de senaste två läsåren, dock kommer de att fördelas med två basgrupper i årskurs 4 och fem basgrupper i årskurs 7. I de andra åren är det samma basgruppantal som tidigare, det vill säga tre basgrupper per årskurs i årskurs 5 och 6 och fyra basgrupper per årskurs i årskurs 8 och 9.

Elev- och föräldraenkät
Tack till er som besvarade vår föräldraenkät! Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Nu kommer jag och medarbetarna att analysera resultatet och påbörja arbetet med nästa läsårs kvalitetsplan. Efter vårt analysarbete kommer jag att återkomma med vilka prioriterade områden vi kommer att fokusera på under läsåret 2022/2023.

Skolavslutning
Skolavslutningen är torsdagen den 9 juni för hela skolan i Stadsparken. Eleverna startar dagen basgruppvis på skolan och går sedan gemensamt ner till Stadsparken där programmet startar kl. 10.00.

Ni är alla varmt välkomna till Stadsparken!

Mer detaljerad information gällande skolavslutningen kommer framöver att ges av ditt barns basgruppshandledare.

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.