Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Augusti 2022

Hej föräldrar!

Nu är det alldeles strax dags för skolstart igen efter ett långt sommarlov för våra elever. Jag vill önska er varmt välkomna tillbaka och ett särskilt välkomnande till alla nya elever och föräldrar! Jag och medarbetarna ser mycket fram emot att träffa alla kunskapstörstande elever igen!

Skolstart för nya elever sker på måndag den 15/8 klockan 08.25 och skolstart för befintliga elever sker samma dag klockan 10.00. Mer information kring skolstarten och den första veckan ges av ditt barns basgruppshandledare.

Kommunikation
Jag kommer, precis som tidigare år, att skriva rektorsbrev och de kommer att skickas ut månadsvis. Ni kommer även att få veckovisa mail med information från ditt barns basgrupphandledare. Som bekant är det i första hand till basgrupphandledaren som du som vårdnadshavare vänder dig när du vill komma i kontakt med skolan gällande ditt barns studiesituation.

Prioriterade områden
Vi arbetar varje år med ett flertal prioriterade områden som är vårt fokus under läsåret. Dessa områden väljs ut av mig tillsammans med medarbetargruppen och är till för att utveckla verksamheten till att bli ännu bättre för både eleverna och medarbetarna. Under detta läsår kommer vi att fortsätta arbetet med det prioriterade området gällande vårt arbetssätt. Där vi kommer att fokusera på den personliga handledningen. Ett annat prioriterat område handlar om skolkultur. De flesta elever känner sig redan trygga och trivs bra, men detta arbete gör vi för att spetsa till oss inom detta fält så att alla platser på skolan upplevs som trygga och att skolans miljö ska genomsyras av ett studiefokus. Vi har ytterligare ett prioriterat område som inriktar sig på det elevhälsofrämjande arbetet. Där samverkan ska förstärkas mellan lärarna och elevhälsoteamet, allt för att alla elever ska få en utbildning i framkant. Jag återkommer under läsåret om arbetet med våra prioriterade områden.

Betygsresultaten
Våra niondeklassare gick i somras ut med ett genomsnittligt meritvärde på 250 poäng vilket är en rejäl upphämtning från höstterminens betyg och med en gymnasiebehörighet på 99%. Betygsresultaten visar på att vårt arbetssätt ger resultat och att våra elever även framöver kommer att gå ut med goda studieresultat och kunskaper.

Läsårstider
Våra läsårstider för läsåret 22/23 finns på vår hemsida kunskapsskolan.se/skolor/katrineholm. Där finner ni även datum för våra föräldracaféer och föräldraråd.

Föräldracaféer och matematikkväll
Vårt första föräldracafé kommer att gå av stapeln torsdagen den 15 september klockan 17.30. Fokus på det första föräldracaféet kommer att ligga på vår pedagogiska modell där bland annat Kunskapsporten och EDS kommer att behandlas. Ingen föranmälan krävs.

Det andra föräldracaféet är tisdagen den 20 september klockan 17.30 med fokus på betyg och bedömning.

Vi kommer även att anordna en matematikkväll torsdagen den 6 oktober klockan 17.30. Mer information kommer att ges av ditt barns basgruppshandledare.

Med hopp om ett gott samarbete och ett läsår där tryggheten och studiefokus sätts i främsta rummet.

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.