Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Oktober 2022

Hej föräldrar!

Jag hoppas att ni som deltagit i föräldracaféerna och matematikkvällen upplevt att ni fått information och större inblick i vårt arbetssätt. Veckorna går fort, vi är redan inne i oktober månad och det är inte långt kvar till höstlovet med en vecka ledigt för eleverna. Medarbetarnas höstlov kommer att fyllas med kompetensutveckling med fokus på våra prioriterade områden gällande elevhälsoarbetet och vårt arbetssätt samt andra aktiviteter för att förbereda oss inför andra halvan av höstterminen. Fokus fram till jul kommer att vara att få eleverna att nå sina terminsmål.

Under höstlovet anordnar vi även lovskola. Information gällande lovskolan kommer att ges av basgrupphandledaren till berörda elever och vårdnadshavare.

Efter höstlovet startar de muntliga nationella proven för årskurs 6 och 9. De nationella proven pågår mellan vecka 45 och vecka 50.

Betygsprognos och strategisamtal
Under oktober månad genomför lärarna en betygsprognos (målavstämning) för alla elever i respektive ämne. Detta för att se att eleven ligger i fas med de betygsmål som ni tillsammans satte upp vid utvecklingssamtalet i augusti. I samband med denna prognos bjuder vi, under vecka 43 och vecka 45, in dig som vårdnadshavare till ett strategisamtal som sker under ditt barns PH-tid. Mer information om dessa samtal kommer att ges via ditt barns basgruppshandledare. Kom ihåg att du som vårdnadshavare kan följa ditt barns studiegång via EDS och Loggboken som finns på Kunskapsporten.
Länk: ks.kunskapsporten.se

Föräldraråd
Jag vill flagga för läsårets första föräldraråd som äger rum på torsdag den 20 oktober klockan 17.30-18.30 på Kunskapsskolan Katrineholm. Föräldrarådet är till för att utveckla det goda samarbetet mellan skola och hem samt ge er möjligheten att få mer insyn i skolans verksamhet och diskutera övergripande skolfrågor. Vi diskuterar inte enskilda elevärenden.

10-årsmingel
Kunskapsskolan i Katrineholm firar 10 år i år. Vi kommer därför att anordna ett “10-årsmingel” med glögg och pepparkaka för tidigare elever och medarbetare. Minglet går av stapeln torsdagen den 1 december klockan 14.30-16.30. Känner du någon som gått på Kunskapsskolan - sprid då gärna informationen vidare så vi når alla tidigare elever! Jag bifogar separat inbjudan.

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.