Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev december 2022

Hej föräldrar!

Höstterminen går nu mot sitt slut och snart nalkas ett välförtjänt jullov för både elever och medarbetare. Sedan senaste rektorsbrevet har vi förutom det så viktiga ordinarie skolarbetet hunnit uppmärksamma våra 10 år som skola genom ett trevligt glöggmingel och NO-laget har anordnat en Nobellunch för eleverna dessutom, har vi kunnat ta del av årskurs 7 enastående vernissage av akrylmålning med perspektiv.

Medarbetarenkäten
Vår årliga medarbetarenkät som genomfördes under hösten visar på hög trivsel och en tydlighet gällande förväntningar på uppdraget med en tydlig målsättning. Vi kommer fortsätta att analysera resultatet från medarbetarenkäten under början av nästa år. Resultatet och analysen är viktiga delar i vårt systematiska kvalitetsarbete. Medarbetarenkäten och enkäterna för vårdnadshavare och elever, som genomförs under vårterminen, är tillsammans med betygsresultaten grunden för vår kvalitetsplan och våra prioriterade områden för kommande läsår.

Antagning och informationsmöten
Vi har under november genomfört två stycken informationsmöten för nya elever och föräldrar. Vi kommer till läsåret 23/24 huvudsakligen erbjuda platser i årskurs 4 och 7. Antagningsprocessen kommer att starta direkt efter jul- och nyårshelgerna. Skolan kommer även att anordna ett Öppet hus lördagen den 4 februari. Tipsa gärna vänner och bekanta om detta - ni är alla varmt välkomna att besöka oss då!

Ny lärare i matematik
I januari börjar Robert Kravos hos oss. Robert är behörig lärare i flertalet ämnen men kommer hos oss att undervisa i matematik. Robert har lång erfarenhet och kommer närmast från Dammsdalskolan i Vingåker. Vi hälsar Robert varmt välkommen till oss!

Terminsavslutning och skolstart
Höstterminen avslutas onsdagen den 21 december. Vårterminen börjar tisdagen den 10 januari klockan 08.25. Under den första skolveckan genomförs vårterminens utvecklingssamtal på eftermiddagstid, det innebär att eleverna går till klockan 12.00 eller 12.30 den första skolveckan. Ni kommer få mer detaljerad information om vad som gäller för just ditt barn av ditt barns basgrupphandledare.

Vid terminsavslutningen kommer vi dela ut betyg och omdömen till eleverna. Detta innebär att ni som vårdnadshavare kan räkna med att kunna få se era barns betyg och omdömen på onsdag. Dessutom kan ni via era barns inlogg gå in i EDS för att se era barns senaste satta betyg och bedömningar. Höstterminens betyg syns i EDS från den 1 januari 2023.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka er föräldrar för det engagemang ni visar i era barns skolgång. Vi vet att samarbetet mellan våra skickliga lärare och er engagerade föräldrar är en lyckad kombination för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sina studier.

Jag önskar er alla en god jul och en fin avslutning på 2022.

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.