Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev januari 2023

Hej föräldrar!

Terminen har börjat bra, arbetet är i full gång och vi har en god stämning på skolan. De flesta utvecklingssamtal är nu genomförda. Jag hoppas att ni alla känner att ert barn har tydliga, utmanande och rimliga mål att arbeta mot under kommande termin. Under elevens personliga handledningssamtal kommer dessa mål kontinuerligt att följas upp. Kom ihåg att du som vårdnadshavare kan följa ditt barns studiegång via elevdokumentationssystemet (EDS) som du når via ditt barns inloggning på Kunskapsporten.

Bokning av workshop - pilotskola
Från och med denna termin kommer vi att ingå i ett pilotprojekt gällande bokningsbara workshops. Syftet med bokning av workshop är att det ska underlätta elevernas planering av sitt skolarbete och i förlängningen också lärarnas möjlighet att förbereda sig inför workshop då eleverna innan kan delge vad de vill ha hjälp med. Då projektet fortfarande är i pilotstadiet kommer vi säkert stöta på vissa saker som behöver utvecklas men vi ser väldigt positivt på denna nya funktion!

Betyg
Eleverna i årskurs 9 uppnådde det genomsnittliga höstbetyget på 216 meritvärdespoäng (mvp), detta är en bit från vårt uppsatta mål som är skapat utifrån elevernas individuella mål. Det kommer att krävas hårt arbete under vårterminen för att nå läsårets målsättning på 230 mvp. Vi följer noggrant upp resultaten i varje årskurs, i varje ämne och för varje elev. Utifrån den analysen lägger varje ämnes- och arbetslag upp en plan för att skapa rätt förutsättningar för eleverna att lyckas med studierna och komma in på gymnasiet med goda kunskaper i bagaget.

Gymnasievalet
För eleverna i årskurs 9 närmar sig snart gymnasievalet. Vår studie- och yrkesvägledare Kenneth Jennervall svarar på frågor som dyker upp. Hans mailadress är kenneth.jennervall@kunskapsskolan.se

Nationella prov
Denna termin stundar nationella prov för eleverna i årskurs 6 och 9. Först ut är årskurs 6 som vecka 11 kommer ha sina första prov i svenska. På vår hemsida finns alla datum för nationella prov. Som vanligt beviljar vi inga ledigheter vid nationella prov.

Skolinspektionens enkät
Den 23 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas via mail till dig som vårdnadshavare på Kunskapsskolan. Enkäten besvaras också av pedagogisk personal på skolan och av elever i årskurs 5 och 8, eleverna får möjlighet att besvara enkäten under skoltid.

Skolinspektionen genomför enkäten varje år men vi på Kunskapsskolan får den vartannat år. Samtliga skolhuvudmän i Sverige genomför enkäten i syfte att utvärdera skolornas verksamheter och bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Det är viktigt för oss att vi får en hög svarsfrekvens så att resultatet blir tillförlitligt och så att vi kan utvärdera och utveckla vår verksamhet för att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år, mer information om den kommer senare i vår.

Öppet hus
Skolan kommer att anordna ett öppet hus lördagen den 4 februari klockan 09.00-12.00, ni är alla varmt välkomna att besöka oss då! Tipsa gärna vänner och bekanta som ni tror skulle vara intresserade av Kunskapsskolan om detta och om att vi har ett informationsmöte den 25 januari klockan 18.00.

Prao
Eleverna i årskurs 8 ska ut på prao under vecka 11 och 12. Har du eller någon du känner möjlighet att ta emot en härlig praoelev under båda veckorna eller några dagar? Kontakta gärna vår Syv Kenneth Jennervall, mail: kenneth.jennervall@kunskapsskolan.se

Med förhoppning om en lärorik vårtermin tillsammans!

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.