Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Februari 2023


Hej föräldrar!

Det känns som att de första veckorna på terminen har gått väldigt fort och vi är redan framme vid terminens första lov - sportlovet. Jag hoppas att alla elever får ett riktigt skönt lov med tid att hämta energi inför nästa del av terminen.

Under onsdagen vecka 8 kommer skolan att anordna lovskola för elever i årskurs 8 och 9. Berörda elever och vårdnadshavare har fått separat information gällande lovskolan. Under sportlovet kommer medarbetarna att arbeta med kvalitetsutvärdering utifrån våra uppsatta mål och aktiviteter. Vi kommer dessutom att arbeta med vårt ena prioriterade område gällande elevhälsa och denna gång med fokus på differentierad undervisning.

Vi kommer även ha en klustergemensam dag tillsammans med personal på våra närliggande Kunskapsskolor där vi kommer att utbilda oss inom PDV, pågående dödligt våld. Utbildningen hålls av säkerhetsspecialisten Lena Ljungdahl. Tyvärr har vi sett en utveckling där det har skett fler våldsdåd av olika slag på skolor i Sverige och vi har därför beslutat oss för att utbilda all personal om vad man ska göra om det värsta inträffar. En stor del av utbildningen handlar om vad man kan göra i det förebyggande arbetet, för att undvika situationen och vilka varningssignaler det finns bland unga som genomför skolattacker.

Vi har under januari/februari anordnat informationsmöten för er föräldrar med polisen gällande nätetik, alkohol, droger och tobak. Några årskurser har i skrivande stund ännu inte haft sitt informationsmöte utan kommer ha det inom de närmaste veckorna. Mötets syfte är att ge er som vårdnadshavare information om polisens arbete och vad de ser i samhället kring ungdomar samt ett sätt att kunna arbeta förebyggande tillsammans.

Bokningssystem för workshop och nytt frånvarorapporteringssystem
Kunskapsskolan har under det senaste läsåret tagit fram ett bokningssystem för vårt undervisningspass workshop för årskurs 7-9. I arbetet har flera skolor varit pilotskolor och de har fått testa systemet och utveckla det tillsammans med vår centrala pedagogikavdelning. Nu är systemet i stort sett färdigt men testas fortfarande under våren. Kunskapsskolan Katrineholm fick möjlighet att vara med i piloten nu under våren.

Det nya bokningssystemet skapar ännu bättre möjligheter för att eleverna ska få en individuellt utformad utbildning utifrån deras förutsättningar, behov och mål. Systemet skapar också en större delaktighet där eleverna kan vara med och påverka sin skoldag i större utsträckning. Planeringen sker som vanligt alltid med hjälp från de personliga handledarna.

Det nya systemet möjliggör också för oss att följa elevernas närvaro på ett bättre sätt och vi kommer kunna anpassa våra scheman utifrån elevernas behov i större utsträckning. Ser vi till exempel att vissa workshops är mycket populära bland eleverna har vi möjlighet att utöka antalet eller tiden. Vi får helt enkelt mycket bättre överblick och bättre förutsättningar för att möta våra elevers behov.

Detta innebär att från och med vecka 9 så kommer all frånvarorapportering ske via Kunskapsporten. Därför kommer du som vårdnadshavare behöva sjukanmäla ditt barn via Kunskapsporten med Bank-ID-inlogg. Bifogat finns en instruktion för hur det går till.

Adressen som du använder som vårdnadshavare är: vardnadshavare.kunskapsskolan.se

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Jag hoppas att så många av er har haft möjlighet att besvara Skolinspektionens enkät som pågår till den 24 februari. Nu är det snart dags för Kunskapsskolans stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 6 mars och sista svarsdagen är den 19 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Följ oss gärna i sociala medier
Kunskapsskolan Katrineholm finns både på Instagram och Facebook. Följ oss gärna för att få en inblick i vår verksamhet.

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.