Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Mars 2023

Hej föräldrar!

Nu är våren på gång och på skolan är det full fart - det pågår nationella prov, stegarbete och stegredovisningar genomförs, arbete sker med inlämningar i kurs och mycket mer. Dessutom är årskurs 8 ute på prao vecka 11 och 12. Det är med andra ord stort fokus på att ro iland det här läsåret med goda studieresultat.

Under våren är det en hel del röda dagar som bryter ordinarie skolveckor, detta medför att både elever och medarbetare behöver vara noga med planeringen så att alla redovisningar/prov/inlämningar hinner genomföras innan läsårsavslutningen. Har du som vårdnadshavare ansökt om ledighet för ditt barn är det viktigt att planering av ledigheten görs i god tid tillsammans med elev, vårdnadshavare och basgruppshandledare. Ledighet beviljas ej i samband med nationella prov. På vår hemsida kan ni se alla provdatum.

Strategisamtal
Under mars månad genomför ämneslärarna betygsprognos (målavstämning) för alla elever i respektive ämne. Detta för att se att eleven ligger i fas med de betygsmål som ni tillsammans satte upp vid utvecklingssamtalet i januari. I samband med denna prognos bjuder vi, under vecka 13 och 15, in dig som vårdnadshavare till ett strategisamtal som sker under ditt barns PH-tid. Mer information gällande detta kommer att ges via ditt barns basgrupphandledare. Kom ihåg att du som vårdnadshavare kan följa ditt barns studiegång via EDS och Loggboken som finns på Kunskapsporten.
Länk: ks.kunskapsporten.se

Föräldraråd
Jag vill flagga för läsårets sista föräldraråd som äger rum tisdagen den 25 april klockan 17.30-18.30 på Kunskapsskolan Katrineholm. Föräldrarådet är till för att diskutera skolans utveckling och ge en möjlighet för er föräldrar att vara med i diskussionerna kring hur vi kan förbättra verksamheten.

Tack till er som besvarat vår föräldraenkät! Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Även om det är ett par veckor kvar så vill jag avslutningsvis passa på att önska er alla Glad Påsk!

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.