Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev maj 2023

Hej!

Vi börjar närma oss slutspurten på detta läsår och vårt fokus ligger på att få alla elever i mål. Samtidigt som vi ror detta läsår iland blickar vi framåt mot kommande läsår och i måndags träffade vi alla nya elever och vårdnadshavare på ett trevligt välkomstmöte. Vi kommer nästa läsår att vara 20 basgrupper på skolan, med 7 basgrupper i årskurs 4-6 och 13 basgrupper i årskurs 7-9. 

Förändring gällande skolledning
Vår biträdande rektor Elin Holmerin kommer i augusti, efter 10 år på Kunskapsskolan Katrineholm, att gå vidare mot nya utmaningar som specialpedagog inom gymnasieskolan. Elin har under sina år på Kunskapsskolan bidragit med ett stort engagemang och stor kompetens och kommer att vara saknad av både medarbetare och elever. Vi tackar Elin för alla dessa år och vi önskar henne ett stort lycka till i framtiden! Vi börjar nu rekryteringsprocessen av en ny biträdande rektor.

Elev- och föräldraenkät
Tack till er som besvarade vår föräldraenkät! Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Nu kommer jag och medarbetarna att analysera resultatet och påbörja arbetet med nästa läsårs kvalitetsplan. Efter vårt analysarbete kommer jag att återkomma med vilka prioriterade områden vi kommer att fokusera på under läsåret 2023/2024.

Skolavslutning
Skolavslutningen är fredagen den 9 juni för hela skolan i Stadsparken. Eleverna startar dagen basgruppsvis på skolan och går sedan gemensamt ner till Stadsparken där programmet startar klockan 10.00. Ni är alla varmt välkomna till Stadsparken! Mer detaljerad information gällande skolavslutningen kommer framöver att ges av ditt barns basgruppshandledare.

Läsårsdata och skolstart
Läsåret 2023/2024 startar måndagen den 14 augusti klockan 08.25 för samtliga elever. Nya elever börjar redan fredagen den 11 augusti klockan 10. Första skolveckan går eleverna i skolan till lunch, som serveras alla dagar första skolveckan. Under eftermiddagstid kommer utvecklingssamtal att hållas. Tider för dessa samtal skickas ut av basgruppshandledarna. För ytterligare information kring lovdatum läsåret 2023/2024 - se vår hemsida kunskapsskolan.se

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.