Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev maj 2024

Hej!

Härliga maj är här och vi börjar närma oss slutet på detta läsår och vårt fokus ligger på att få alla elever i mål. Samtidigt som vi ror detta läsår iland blickar vi framåt mot kommande läsår och i måndags träffade vi alla nya elever och vårdnadshavare på ett trevligt välkomstmöte. Vi kommer nästa läsår att vara 20 basgrupper på skolan, med 7 basgrupper i årskurs 4-6 och 13 basgrupper i årskurs 7-9.

Skolsäkerhet - återkoppling övning
I mitt senaste rektorsbrev informerade jag om att vi skulle genomföra en praktisk övning med hela skolan. Övningen genomfördes den 2 maj där vi bland annat tränade oss på att fly ifrån en fara, gömma oss och övade att barrikadera oss i ett rum. Det gick kontrollerat till och övningen fungerade väl. Vårt mål med utbildningen är att alla vi på skolan ska känna oss mer trygga och ha mer kunskap om vad vi ska göra om vår skola blir drabbad av en våldshandling.

Skolavslutning
Skolavslutningen är onsdagen den 5 juni för hela skolan i Stadsparken. Eleverna startar dagen basgruppsvis på skolan och går sedan gemensamt ner till Stadsparken där programmet startar klockan 10.00. Ni är alla varmt välkomna till Stadsparken! Mer detaljerad information gällande skolavslutningen kommer framöver att ges av ditt barns basgruppshandledare.

Läsårsdata och skolstart
Läsåret 2024/2025 startar måndagen den 19 augusti klockan 08.25 för samtliga elever. Nya elever börjar redan fredagen den 16 augusti klockan 10.00. Första skolveckan går eleverna i skolan till lunch, som serveras alla dagar. Under eftermiddagstid kommer utvecklingssamtal att hållas. Tider för dessa samtal skickas ut av basgruppshandledarna. För ytterligare information kring lovdatum läsåret 2024/2025 - se vår hemsida kunskapsskolan.se

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.