Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Juni 2024

Hej!

Nu har eleverna gått på ett välförtjänt sommarlov efter en minnesvärd och fin skolavslutning!

Vi medarbetare på skolan i full färd med att planera kommande läsår för att ge alla elever en utbildning i framkant. Vi arbetar på skolan ett par veckor till innan vi också tar sommarlov.

Betygsresultaten
Våra niondeklassare gick ut med ett genomsnittligt meritvärde på 230 poäng, vilket är en rejäl upphämtning från höstterminens betyg, och med en gymnasiebehörighet på 96%. Betygsresultaten visar på att vårt arbetssätt ger resultat och att våra elever även framöver kommer att gå ut med goda studieresultat och kunskaper. Nu väntar lovskola för de elever som behöver lite mer tid på sig för att förhoppningsvis uppnå godkänd nivå. I höst får vi de slutgiltiga betygsresultaten efter lovskolan, de brukar alltid höjas något.

Läsårsdata och skolstart
Läsåret 2024/2025 startar måndagen den 19 augusti klockan 08.25 för befintliga elever. Nya elever börjar redan fredagen den 16 augusti klockan 10.00. Första skolveckan går eleverna i skolan till lunch, som serveras alla dagar. Under eftermiddagstid kommer utvecklingssamtal att hållas. Tider för dessa samtal skickas ut av basgruppshandledarna. För ytterligare information kring lovdatum läsåret 2024/2025 - se vår hemsida kunskapsskolan.se

Avslutningvis vill jag tacka för gott samarbete detta läsår! Jag önskar er alla en glad sommar!

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.