Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Krokslätt

Rektor Carl Waddington berättar om händelser på skolan.

November 2019

Nu med endast sex veckor kvar till julavslutningen kan jag med glädje konstatera att höstterminen 2019 hittills har varit helt fantastisk med god stämning och arbetsro på skolan. Som rektor triggas endorfinerna när jag dagligen ser våra fantastiska elever och medarbetare, som med iver och arbetslust tillsammans arbetar för att alla på skolan skall nå längre än vad de själva trodde var möjligt.

Höstens informationsmöten
Den 26 november och 5 december bjuder skolan in till informationsmöte och med det startar antagningsprocessen för läsåret 20/21. Alla intresserade elever och vårdnadshavare är varmt välkomna till Ebbe Lieberathsgatan 25 klockan 18-19.30. Under kvällen presenterar jag skolan tillsammans med medarbetare och elever. Ett tips är att ställa sig i kö till skolan redan nu för att säkerställa en plats till nästa höst.

Föräldraråd
Den 27 november äger terminens andra föräldraråd rum på skolan klockan 17.30-18.30. Temat för mötet är att presentera skolans förebyggande och främjande arbete med trygghet och trivsel. Närvarande på mötet är skolans trygghet och trivselkoordinator Hossam Ibrahim samt rektor.

Föräldrarådet syftar till att utveckla samarbetet mellan skolan och hemmet, skapa insyn i skolans verksamhet och att diskutera skolövergripande frågor. Vi diskuterar inte enskilda elevärenden. Önskvärt är föräldrarepresentanter från alla sex årskurser, men viktigast är ett eget intresse och tid för detta. Nya som gamla föräldrarepresentanter hälsas varmt välkomna. Meddela mig senast tisdag 20 november om ni vill vara med. Lämna gärna önskemål om diskussionspunkter och vilket barn och basgrupp ni representerar.

Betygsprognos
Under höstlovet genomförde alla undervisande lärare betygsprognos för att säkerställa att alla elever ligger i fas med sina terminsmål och slutmål i alla ämnen. Under vecka 45 och 46 bjuder barnets personliga handledare föräldrar och elev in till ett samtal på skolan för att gå igenom resultatet av betygsprognosen.

Biblioteket
Skolans bibliotekarie har under hösten arbetat med att fräscha upp biblioteket och beställa in fler nya titlar. Utöver de fysiska titlar som redan finns har skolan även tecknat avtal med en nätbaserad bibliotekstjänst (WeLib). Alla våra elever har nu via WeLib tillgång till 23000 titlar! Denna satsning är viktig eftersom alla barn behöver läsa och lyssna på böcker för att stärka och utveckla språket. Med WeLib får alla våra elever ett komplement till de titlar de kan hitta i skolans biblioteket. Min uppmaning till alla elever är att läsa minst 30 minuter hemma varje dag.

För att logga in i WeLib gå till https://kunskapsskolan.welib.se och klicka på Logga in. Klicka sedan på Logga in via skolfederation.

Kvalitetstid
Skolan kommer att införa något som vi kallar för kvalitetstid med start vecka 47. Eftersom all undervisningstid är dyrbar tid kommer elever som kommer sent eller uteblir från undervisning schemaläggas på obligatorisk kvalitetstid på fredagar för att ta igen den förlorade undervisningstiden.

Närda
Vi har som ni vet haft problem med vår nya matleverantör Närda. Vi har under höstterminen arbetat intensivt för att få matsituationen att fungera men dessvärre är det fortfarande inte tillräckligt bra. På grund av det ser Kunskapsskolan centralt över vilka juridiska åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med problemen. Just nu förs en diskussion med matleverantören om förutsättningarna för fortsatta leveranser för vår skola. Vi kommer inte att ge oss förrän vi har en matsituation vi är nöjda med. Jag kommer att hålla er informerade.

Avslutningsvis vill jag informera om att skolans kalendarium i sin helhet finns på hemsidan. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig via mejl eller telefon.

Med vänliga hälsningar,
Carl Waddington
Rektor Kunskapsskolan Krokslätt
Mobil: 0733-018322
carl.waddington@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.