Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Krokslätt

Rektor Carl Waddington berättar om händelser på skolan.

Hej,

Vi lever just nu i en extraordinär tid som inspirerar många delar av samhället att tänka annorlunda och försöka hitta kreativa lösningar på små och stora komplexa problem. Varje dag möts vi av goda exempel där tillvaron på något sätt har förenklats för de i samhället som behöver det allra mest. Detta gäller inte minst alla oss som arbetar i skolan. Under veckan som har varit har vi haft en hög frånvaro bland både elever och medarbetare. Trots detta har vi fått verksamheten att fungera. Eleverna som har varit på plats i skolan har fått en mycket god och kvalitativ undervisning. En viktig tanke för oss genom hela processen kring Coronoviruset har varit och är att tillhandahålla en god utbildning för alla våra elever. För att lyckas med det har vi valt att lägga allt vårt fokus på eleverna som är i skolan. En annan viktig princip för oss på Kunskapsskolan är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Som läget ser ut idag finns det inga beslut om att skolan ska stänga.

Vi på Kunskapsskolan har under de senaste veckorna förberett oss för en situation där regeringen eventuellt skulle kunna besluta om att alla skolor i Sverige under en period stängs ner. I ett sådant läge kommer vi att erbjuda alla våra elever distansundervisning som hanteras via elevernas Google-konton på Kunskapsskolan samt Kunskapsporten. Eftersom vi på skolan inte vet när eller om detta kommer att ske har vi bett alla våra elever ta med sin chromebook samt laddare hem efter varje skoldag. Vi har även bett vårdnadshavare till elever i årskurs 4 samt 5 som arbetar inom samhällsviktiga yrken såsom polisen, vård & omsorg samt brandkår m.m. att återkoppla det till den personliga handledaren. Skälet är att barn till dessa vårdnadshavare i ett läge där skolorna stängs ner kan ha rätt till barnomsorg.

För att underlätta för våra elever har vi från och med måndag vecka 13 beslutat att gå över till ett nytt schema. Det nya schemat ska ses som temporärt och kommer att gälla i två-veckors intervaller. Det nya schemat innehåller samma struktur och tanke som ett eventuellt schema skulle se ut för alla våra elever i ett läge där skolan erbjuder digital distansundervisning. Det finns två fördelar med att redan nu gå över till detta nya schema; eleverna ges tid att lära sig strukturen i det nya schemat ifall skolan över en natt tvingas gå över till digital distansundervisning samt att vi säkerställer att endast pedagoger som känner eleverna väl finns på samtliga pass. Detta för att kvalitetssäkra undervisningen samt hjälpa eleverna att hantera oro, frågor och andra funderingar.

Det nya schemat innehåller en del förändringar, men vi har lyckats se till att eleverna får den undervisningstid de har rätt till. Det nya schemat innebär att elever på skolan startar dagen kl. 08.40 och slutar 14.10. En dag i veckan kommer alla elever att ha personliga handledningssamtal i grupp mellan kl. 14.10-14.55. Vilken dag kommer att framgå tydligt i elevens schema. Nästa vecka genomför vi dock ämnes-ph som planerat vilket gör att ordinarie ph-tider utgår. Även idrottstiderna har ändrats vilket innebär följande:

Åk 4: Måndag, Åk 5: Fredag

Åk 6: Måndag, Åk 7: Onsdag

Åk 8: Onsdag, Åk 9: Fredag


Ni finner det nya schemat i Skola24 från och med imorgon lördag (200321). Jag är övertygad om att vi på Kunskapsskolan står väl förberedda inför de olika scenarier som svensk skola står inför i den närmaste framtiden.

Som alltid är ni hjärtligt välkomna att kontakta mig direkt om ni har frågor eller funderingar.

Med vänliga hälsningar,
Carl Waddington
Rektor
Kunskapsskolan Krokslätt

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.