Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Krokslätt

Rektor Carl Waddington berättar om händelser på skolan.

Maj 2020

Hej!

Jag skulle vilja börja med att tacka alla för det fina förtroende som ni har visat oss i dessa tider av Corona. Trots att vi har många elever och lärare samlade på en begränsad yta upplever jag att alla respekterar de införda restriktionerna som finns på skolan. Varje dag arbetar vi aktivt tillsammans med eleverna för att det inte skall slarvas med handhygien och den sociala distanseringen. Tack vare goda förberedelser och ett proaktivt arbete på skolan med att snabbt anpassa verksamheten utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och direktiv kommer elevernas måluppfyllelse förhoppningsvis inte att påverkas negativt. Med detta sagt vill jag fortsätta uppmuntra alla vårdnadshavare att skicka sina barn till skolan. Det är dock fortsatt viktigt att man stannar hemma vid sjukdomssymtom.

Elev- och föräldraenkäten
Stort tack till alla elever och vårdnadshavare som besvarade årets enkät. Svaren i enkäten har stor betydelse för oss i vårt systematiska kvalitetsarbete med att hela tiden förbättra skolan. Resultaten från föräldraenkäten har förbättrats markant (+8 procentenheter) jämfört med förra läsåret. Ett glädjande exempel är att många vårdnadshavare upplever att den samlade kvaliteten på de personliga handledningssamtalen har förbättrats (+14 procentenheter). Vi ser samma fina positiva utveckling i elevenkäten där den samlade nöjdheten hos eleverna har ökat i takt med vårdnadshavarnas nöjdhet (+9 procentenheter). Även eleverna signalerar tydligt i enkäten att den personliga handledaren är viktig för elevens framgång i skolan genom att stötta kring studierna och se till hela elevens skolsituation (+23 procentenheter).

Resultatet från enkäten kommer att ligga till grund i den omfattande utvärdering av skolans arbete som sker i juni då eleverna har gått på sommarlov. Fokus blir att fortsätta utveckla skolan för att fortsätta den fina utvecklingen framåt.

E-och ljudböcker från Welib
Från och med den 20 maj och under höstterminen kommer eleverna att ha tillgång till Welibs 27 000 e- och ljudböcker. I utbudet finns alltifrån svensk och engelsk skönlitteratur till facklitteratur för barn, unga och vuxna att använda för informationssökning och fördjupning. Det finns även titlar på våra vanligaste modersmål och många lättlästa böcker från Hegas och Nypon förlag. Welib hittar ni inlogg till via skolbibliotekssidan på förstasidan på Kunskapsporten.

Avslutande ceremonier
Folkhälsomyndighetens direktiv medför dessvärre att en del traditioner i slutet av skolåret inte kan genomföras som tidigare planerat. Det blir ingen skolavslutningsceremoni med inbjudna vårdnadshavare på Världskulturmuseet. Istället samlas eleverna den 10 juni klockan 09.00-10.00 basgruppsvis i klassrummen för att fira skolavlutningen och det stundande sommarlovet. Istället för den traditionsenliga avslutningsfesten i årskurs 9 samlas eleverna i årskurs 9 med personal den 9 juni för en festligare lunch på skolan med tal och utdelning av stipendier på programmet. Utöver detta är även många andra aktiviteter inställda där vi vanligtvis i juni tar oss till andra platser runt omkring i Göteborg för att ha roligt tillsammans. Vi beklagar detta, men ser det som viktigare att vi tar vårt samhällsansvar och minimerar risken för smittspridning.

För mer information om inställda aktiviteter se veckobreven som går ut till elever och vårdnadshavare varje fredag från respektive arbetslag.

Med vänlig hälsning,
Carl Waddington
Rektor Kunskapsskolan Krokslätt
0733-018322
carl.waddington@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.