Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Krokslätt

Rektor Carl Waddington berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev augusti

Varmt välkomna till ett nytt, lärorikt läsår på Kunskapsskolan Krokslätt. Ett särskilt välkomnande till våra nya elever med föräldrar. Vi ser fram emot ett nytt läsår fyllt med lärande, kamratskap och nya erfarenheter.

Förberedelserna har varit igång ett tag och det är skönt att se våra planer och visioner för skolan ta form. Inför läsåret 20/21 är vi särskilt glada över att kunna utöka med ytterligare en basgrupp i årskurs 5.

Covid-19
Förhoppningen i juni var stor om att terminsstarten skulle kunna ske på det sätt vi är vana vid att ha den, men tyvärr har Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte ändrats över sommaren. Det innebär att vi kommer att ha samma säkerhetsrutiner som före sommarlovet. Era barn går i skolan som vanligt medan alla fysiska möten med alla andra sker digitalt. Det viktigaste är att minimera antalet fysiska möten i ambitionen att inte bidra till smittspridning.

Skolstarten läsåret 2020/2021
Skolan börjar med upprop måndagen den 17 augusti. Elever i årskurs 4-6 går första dagen i skolan klockan 09.00-11.00, elever i årskurs 7-9 går första dagen i skolan klockan 10.00-12.00.

Alla personliga handledare ser fram emot att träffa sina elever och kommer bland annat att dela ut material (dator, loggbok, startkit med mera), hjälpa eleverna att förbereda sig inför de stundande utvecklingssamtalen som sker antingen den 18 eller 19 augusti samt gå igenom den hemstudieuppgift som eleverna skall göra i samband med utvecklingssamtalsdagarna. Lunch serveras på uppropsdagen

Mycket fokus kommer nu i de inledande veckorna att läggas på att skapa starka basgrupper, där alla elever ska känna sig trygga och tillfreds. På torsdag, efter utvecklingssamtalen, kommer hela dagen handla om att stärka den sociala gemenskapen i basgruppen. Elever i årskurs 4-6 går i skolan 09.00-12.00 medan elever i årskurs 7-9 går i skolan 10.00-13.00.

På fredag genomför skolan den traditionsenliga Kunskapsolympiaden där basgrupper tävlar mot varandra om den åtråvärda pokalen och äran. På fredag går eleverna i årskurs 4-6 i skolan 09.00-11.00 medan elever i årskurs 7-9 går i skolan 12.00-14.00. Bra om alla elever kommer till skolan med idrottskläder.

Utvecklingssamtal 18-19/8 sker digitalt pga Covid-19
Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Kunskapsskolans centrala krisgrupp fattat beslut om att alla utvecklingssamtal sker med vårdnadshavare på distans. Med anledning av detta sker utvecklingssamtalen med elev och vårdnadshavare via distans den 18 och 19 augusti. Alla vårdnadshavare har i juni fått en tid för utvecklingssamtal. Torsdagen den 13 augusti fick alla vårdnadshavare en videokonferenslänk per mejl för den aktuella mötestiden. Minst en vårdnadshavare måste sitta tillsammans med sitt barn under det 30 minuter långa utvecklingssamtalet. Det är viktigt att alla respekterar den tid man har fått för utvecklingssamtal samt loggar in på mötet på exakt utsatt tid. Om ni av någon anledning inte har möjlighet att delta i ett digitalt utvecklingssamtal ber vi er att kontakta ert barns personliga handledare för att hitta en annan lösning.

Här finner ni en länk till en film, som förstelärare Anders Augustsson har gjort, som guidar dig om du känner dig osäker på hur du gör. Känner du dig osäker på hur du gör efter att ha sett filmen kontaktar du ditt barns personliga handledare.

Har du inte fått en inbjudan till utvecklingssamtal senast fredag den 14 augusti måste du höra av dig till ditt barns personliga handledare. Nya elever och vårdnadshavare som av någon anledning inte har fått en inbjudan till utvecklingssamtal måste senast fredagen den 14 augusti höra av sig till skolans koordinator (felicia.svanberg@kunskapsskolan.se alt. 0763-172174).

Alla elever kommer på måndag att få en hemstudieuppgift som skall slutföras under antingen den 18 eller 19 augusti. Uppgiften skall gå att lösa hemifrån, men eleven är välkommen till skolan för att lösa uppgiften antingen den 18 eller 19 augusti 09.00-11.30 eller 13.00-15.00. Ingen lunch serveras.

Schemat
Skolans ordinarie schema börjar gälla måndagen den 24 augusti. Eleverna får sitt schema på uppropet. Det kan inledningsvis ske förändringar i schemat för att vi ska få till det på bästa sätt för eleverna. Eleverna hittar sitt schema i schemavisaren eller på Kunskapsporten. Elevernas ID i schemavisaren är de två första bokstäverna i förnamnet och de två första i efternamnet. Du som vårdnadshavare kan se ditt barns schema då du loggar in i skola24.

Kalendarium för läsåret 2020/2021
Hela kalendariet för läsåret ligger nu på vår hemsida, kunskapsskolan.se/krokslatt.

Med önskan om ett fantastiskt läsår!
Carl Waddington
Rektor Kunskapsskolan Krokslätt

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.