Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 12 januari - Kunskapsskolan Krokslätt

Rektor Carl Waddington berättar om händelser på skolan.

Göteborg 2021-01-12

Här följer viktig information till elever och vårdnadshavare från Kunskapsskolan Krokslätt gällande distansundervisning för elever i årskurs 7-9

Fredagen den 8 januari gick Västra Götalands smittskydd ut med rekommendationen för högstadieskolor att gå över till distansundervisning mellan den 11/1 och 24/1. Kunskapsskolan Krokslätt väljer att följa denna rekommendation. I detta utskick hoppas vi att vårdnadshavare och elever i årskurs 7-9 finner den information ni behöver. Vi på Kunskapsskolan gör nu allt vi kan för att våra elever skall få en kvalitativ och givande distansundervisning. Vi ber er om ert tålamod och förståelse nu när vi ställer om till en ny form av undervisning.

Tidsplan (11/1-24/1)
Skolan erbjuder mellan den 11-22/1 fjärr- och distansundervisning för elever i årskurs 7-9. Måndag och tisdag har vi utvecklingssamtalsdagar, på onsdag har vi en extrainsatt studiedag för elever i årskurs 7-9. Distansundervisningen startar därför utifrån ordinarie schema torsdagen den 14 januari och avslutas den 22 januari. Hur skolan agerar efter den 24/1 styrs till stor del av Smittskyddets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information om detta kommer under vecka 3.

Viktiga förhållningssätt
Som elev skall man tänka att vi har flyttat ut klassrummet och all undervisning till datorn. Samma regler och förhållningssätt som finns i skolan gäller när vi nu använder datorn som verktyg. Nedan följer:

Instruktioner under lektionen/BG/KP/Föreläsning/WS

  1. Starta alltid lektionen med att ha kameran på och mikrofonen av (det är viktigt att läraren ser att det är du som sitter bakom skärmen, läraren för närvarokontroll).
  2. Under hela lektionen har ni mikrofonen av (ljudet av) - sätt på ljudet om du får ordet.
  3. Kameran avgör läraren om du behöver ha på hela tiden eller inte.
  4. Varje lektion avslutas med att starta kameran igen för att visa läraren att ni ännu är där och ny närvaro kontrolleras.
  5. När lektionen är slut ska alla trycka på Lämna mötet.

Regler för chatten
Chatten används ENDAST för att kommunicera med läraren.

Kommunikation med sina klasskamrater sker i smågrupper som läraren skapar för lektionen.

Allt som skrivs i chatten loggas och kan komma att användas som underlag vid eventuella kränkningsärenden. Det är med andra ord INTE tillåtet att skriva nedvärderande och kränkande saker om elever, lärare eller annan personal i chatten. Skolans Likabehandlingsplan och trivselregler gäller precis som vanligt.

Schema (Börjar gälla torsdag 14/1)
Eleverna följer sitt ordinarie schema som ni finner i Skola24. För att underlätta för våra elever har vi på skolan skapat länkar i Google Meet där varje elev går in och klickar på aktuell lektion. Då kommer eleven direkt in på lektionen och träffar sin lärare och sina klasskamrater. Kom ihåg att som elev hittar man även bokningar för PH, tystläsning och basgruppssamling via Google Meet.

För att komma åt elevens schemalagda bokningar behöver man som elev göra följande:
Steg 1 Via skolans Chromebook kommer eleven direkt till Kunskapsporten. Om du arbetar från din privata dator vänligen följ denna manual (se länk)

Steg 2 Öppna nu en ny flik och skriv; Meet.google.com

Steg 3 Klicka på aktuell lektion

Steg 4 Stäng av mikrofonen

Steg 5 Delta på lektionen (Basgrupp, PH, KP, Föreläsning eller ws m.m.)

Vi ber elever att stämma av med sina handledare om det finns fel i de schemalagda lektionerna som finns i elevens Google Meet. Som elev kan man få en god överblick över samtliga lektionspass via calendar.google.com.

Närvarohantering/sjukanmälan
Under perioden med distansundervisning gäller fortsatt skolplikt. Det innebär att vårdnadshavare måste sjukanmäla om barnet är sjukt via Skola24. Närvarokontroll kommer att göras på samtliga pass. All ogiltig frånvaro kommer att registreras och i vanlig ordning hanteras av rektor.

Kommunikation
Eleverna finner sina schemalagda basgruppssamlingar och handledningssamtal via Google Meet schemalagda utifrån ordinarie schema i Skola24. Eleverna får här viktig information direkt från sina handledare samt handledning i sitt skolarbete.

Viktig information från skolan skickas via mejl till vårdnadshavare och elever. Vårdnadshavare och elever är varmt välkomna att kontakta ansvarig personlig handledare via mejl. Kontaktuppgifter finner ni på kunskapsskolan.se/krokslatt.

Skolluncher för avhämtning
Elever i årskurs 7-9 är välkomna till skolan för att hämta skolmat för att ta med hem. Eftersom elever följer sitt ordinarie schema är det lättast ifall man plockar upp sin skolmat för en eller flera dagar mellan 15.00-16.00. Vänligen anmäl er i receptionen så lämnar vi ut maten.

Modersmålsundervisningen
Språkcentrum följer i huvudsak de riktlinjer som gått ut från Grundskoleförvaltningen.

Med anledning av att eleverna i årskurs 7-9 nu börjar undervisas på distans vidtar Språkcentrum följande åtgärder för modersmål:

De elever i årskurs 7-9 som vanligtvis reser till undervisningsgruppen kommer att undervisas på distans. Det sker genom att eleven får material hemskickat direkt av Språkcentrum.

För sammansatta grupper, där elever i årskurs 4-6 undervisas att modersmålsläraren kommer undervisningen ske på plats på den skola där undervisningen normalt sker.

Studiehandledning sker på distans för årskurs 7-9 och fysiskt för övriga elever.

Elever i behov av särskilt stöd
Under perioden 14/1-22/1 kommer elever som har särskilt stöd få det digitalt via sina ordinarie tider i schemat (see google Meet). Med start den 25/1 så kommer elever med särskilt stöd att erbjudas att komma in till skolan för stöd. Mer om detta kommer i utskicket under v. 3. Att undervisas på distans är en utmaning för alla elever och då kanske främst av elever med behov av särskilt stöd. Detta är vi på Kunskapsskolan Krokslätt medvetna om.

Elever som saknar Chromebook eller internetuppkoppling i hemmet
Elever som saknar Chromebook och/eller internetuppkoppling i hemmet är välkomna in till skolans lokaler mellan klockan 08.00-15.30 för att på distans ta del av undervisningen. De elever som är på skolan kommer sitta utspritt i lokalerna och de kommer att arbeta enskilt. Anmäl dig i receptionen så kommer du få en anvisad plats att sitta på.

Med vänliga hälsningar,
Carl Waddington
Rektor Kunskapsskolan Krokslätt
0733-018322
carl.waddington@kunskapsskolan.se

Värdefulla länkar:
Bra att tänka på vårdnadshavare gällande distansundervisning

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.