Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 20 januari - Kunskapsskolan Krokslätt

Rektor Carl Waddington berättar om händelser på skolan.

20 januari 2021

Här följer viktig information till elever och vårdnadshavare i årskurs 7-9 från Kunskapsskolan Krokslätt gällande perioden 25/1-5/2-21

Efter rekommendation från Västra Götalands smittskydd har Kunskapsskolan Krokslätt mellan den 11-22/1 gått över till fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9. Mycket glädjande har vi fått in fin respons från lärare, elever och vårdnadshavare gällande detta.

Nu har rektor, i samråd med Västra Götalands smittskydd och huvudmannen, beslutat om perioden 25/1 till 5/2. Från och med den 25/1 kommer elever i årskurs 7 att återgå till närundervisning på plats i skolan. För att minimera risken för trängsel i skolan kommer elever i årskurs 8 och 9 att ha delvis fjärrundervisning och delvis undervisning på skolan. Elever i årskurs 8 och 9 kommer vara på plats i skolan varannan dag.

Tidsplan (25/1-5/2)
Elever i årskurs 4-7 har undervisning på skolan utifrån ordinarie schema. Elever i årskurs 8 och 9 har distansundervisning varannan dag och närundervisning på skolan varannan dag. Precis som förut gäller elevernas ordinarie schema. Hur skolan agerar efter den 5/2 styrs till stor del av Smittskyddets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information om detta kommer under vecka 5. Elever i årskurs 8 respektive 9 förväntas vara på plats i skolan för närundervisning följande dagar:

Vecka 4 (Dagar i skolan)* Vecka 5 (Dagar i skolan)*

Årskurs 8: Mån, fre

Årskurs 9: Tis, tors

Årskurs 8: Tis, tors

Årskurs 9: Mån, ons, fre

*Övriga dagar sker distansundervisning i hemmet för eleverna.

Påminnelse: Onsdagen den 27/1 är en studiedag för alla elever.

Schemat
Elever i årskurs 8 och 9 följer sitt ordinarie schema även de dagar de har distansundervisning. Länkar hittas även fortsättningsvis i Google Meet. Skolan öppnar återigen biblioteket, plugg-in och annan öppen-dörr-verksamhet för elever som är på plats i skolan. Gällande idrottsundervisningen i årskurs 7-9 har vi tillsammans med smittskyddet gjort bedömningen att den kan genomföras utifrån ordinarie schema. Viktigt att eleverna är ombytta de dagar de har idrott. Detta eftersom vi gör bedömningen att omklädningsrummen är för trånga att använda utifrån smittskyddets rekommendation.

Närvarohantering/sjukanmälan
Under perioden med delvis distansundervisning för årskurs 8 och 9 gäller fortsatt skolplikt. Det innebär att vårdnadshavare måste sjukanmäla om barnet är sjukt via Skola24. Närvarokontroll kommer att göras på samtliga pass.

Kommunikation
Viktig information från skolan skickas via mejl till vårdnadshavare och elever. Vårdnadshavare och elever är varmt välkomna att kontakta ansvarig personlig handledare via mejl. Kontaktuppgifter finner ni på kunskapsskolan.se/krokslatt.

Skollunch
Skolan rekommenderar att elever i årskurs 8 och 9 i slutet av skoldagen tar med sig sin lunch för nästkommande dag med distansundervisning. Övriga årskurser äter enligt schema på plats i skolan.

Modersmålsundervisningen
Språkcentrum sköter fortsatt i egen regi distansundervisning under perioden 25/1 - 5/2 för elever i årskurs 8 och 9. Elever i årskurs 4-7 får sin undervisning på plats i skolan. Har ni frågor om modersmålsundervisningen ring Språkcentrum: 031-367 04 50

Elever i behov av särskilt stöd
Under perioden 25/1-5/2 kommer alla elever i behov av särskilt stöd att få undervisning och stöd under samtliga dagar på skolan. Detta gäller även elever i årskurs 8 och 9. Dessa elever följer sitt ordinarie schema. Under torsdag v. 3 kommer ett särskilt utskick gå ut till berörda vårdnadshavare.

Övriga elever i årskurs 8 och 9 som skall vara i skolan samtliga dagar
Även om distansundervisningen har fungerat mycket väl under perioden 11/1-22/1 finns det elever i årskurs 8 och 9 som av olika anledningar inte har kunnat ta till sig undervisningen på bästa sätt. Dessa elever har rektor i samråd med den personliga handledaren, beslutat skall vara på plats i skolan samtliga dagar. De följer sitt ordinarie schema. Under torsdag v. 3 kommer ett särskilt utskick gå ut till berörda vårdnadshavare.

Har ni frågor eller funderingar (ej modersmål) vänligen hör av er till mig.

Med vänliga hälsningar,
Carl Waddington
Rektor Kunskapsskolan Krokslätt
0733-018322
carl.waddington@kunskapsskolan.se


Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.