Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 22 februari - Kunskapsskolan Krokslätt

Rektor Carl Waddington berättar om händelser på skolan.

Utskick 22 februari 2021

Här följer viktig information till elever och vårdnadshavare från Kunskapsskolan Krokslätt gällande distansundervisning för elever i årskurs 7-9

Sent på söndagen den 21 januari gick Västra Götalands smittskydd ut med rekommendationen för högstadieskolor att gå över till distansundervisning mellan den 22/2 och 26/2. Kunskapsskolan Krokslätt väljer att i vanlig ordning följa denna rekommendation. I detta utskick hoppas vi att vårdnadshavare och elever i årskurs 7-9 finner den information ni behöver. Vi på Kunskapsskolan gör nu allt vi kan för att våra elever skall få en kvalitativ och givande distansundervisning. Vi ber er om ert tålamod och förståelse nu när vi återigen ställer om till distansundervisning med kort varsel.

Tidsplan (22/2-26/2)
Skolan erbjuder mellan den 22-26/2 fjärr- och distansundervisning för elever i årskurs 7-9. Lärarna behöver förmiddagen på måndag för att ställa om till distansundervisning och därför börjar undervisningen utifrån ordinarie schema efter ordinarie lunchtid. Hur skolan agerar efter den 26/2 styrs utifrån Smittskyddets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information om detta kommer senare under vecka 8.

Viktiga förhållningssätt
Som elev skall man tänka att vi har flyttat ut klassrummet och all undervisning till datorn. Samma regler och förhållningssätt som finns i skolan gäller när vi nu använder datorn som verktyg. Nedan följer:

Instruktioner under lektionen/BG/KP/Föreläsning/WS

  1. Starta alltid lektionen med att ha kameran på och mikrofonen av (det är viktigt att läraren ser att det är du som sitter bakom skärmen, läraren för närvarokontroll).
  2. Under hela lektionen har ni mikrofonen av (ljudet av) - sätt på ljudet om du får ordet.
  3. Kameran avgör läraren om du behöver ha på hela tiden eller inte.
  4. Varje lektion avslutas med att starta kameran igen för att visa läraren att ni ännu är där och ny närvaro kontrolleras.
  5. När lektionen är slut ska alla trycka på Lämna mötet.

Regler för chatten
Chatten används ENDAST för att kommunicera med läraren.

Kommunikation med sina klasskamrater sker i smågrupper som läraren skapar för lektionen.

Allt som skrivs i chatten loggas och kan komma att användas som underlag vid eventuella kränkningsärenden. Det är med andra ord INTE tillåtet att skriva nedvärderande och kränkande saker om elever, lärare eller annan personal i chatten. Skolans Likabehandlingsplan och trivselregler gäller precis som vanligt.

Schema (Börjar gälla måndag 22/2 efter elevernas schemalagda lunchrast)
Eleverna följer sitt ordinarie schema som ni finner i Skola24. För att underlätta för våra elever har vi på skolan skapat länkar i Google Meet där varje elev går in och klickar på aktuell lektion. Då kommer eleven direkt in på lektionen och träffar sin lärare och sina klasskamrater. Kom ihåg att som elev hittar man även bokningar för PH, tystläsning och basgruppssamling via Google Meet.

För att komma åt elevens schemalagda bokningar behöver man som elev göra följande:

Steg 1 Via skolans Chromebook kommer eleven direkt till Kunskapsporten. Om du arbetar från din privata dator vänligen följ denna manual (se länk)

Steg 2 Öppna nu en ny flik och skriv; Meet.google.com

Steg 3 Klicka på aktuell lektion

Steg 4 Stäng av mikrofonen

Steg 5 Delta på lektionen (Basgrupp, PH, KP, Föreläsning eller ws m.m.)


Vi ber elever att stämma av med sina handledare om det finns fel i de schemalagda lektionerna som finns i elevens Google Meet. Som elev kan man få en god överblick över samtliga lektionspass via
calendar.google.com.

Närvarohantering/sjukanmälan
Under perioden med distansundervisning gäller fortsatt skolplikt. Det innebär att vårdnadshavare måste sjukanmäla om barnet är sjukt via Skola24. Närvarokontroll kommer att göras på samtliga pass. All ogiltig frånvaro kommer att registreras och i vanlig ordning hanteras av rektor.

Kommunikation
Eleverna finner sina schemalagda basgruppssamlingar och handledningssamtal via Google Meet schemalagda utifrån ordinarie schema i Skola24. Eleverna får här viktig information direkt från sina handledare samt handledning i sitt skolarbete.

Viktig information från skolan skickas via mejl till vårdnadshavare och elever. Vårdnadshavare och elever är varmt välkomna att kontakta ansvarig personlig handledare via mejl. Kontaktuppgifter finner ni på kunskapsskolan.se/krokslatt.

Skolluncher för avhämtning
Elever i årskurs 7-9 är välkomna till skolan för att hämta skolmat för att ta med hem. Eftersom elever följer sitt ordinarie schema är det lättast ifall man plockar upp sin skolmat för en eller flera dagar mellan 15.00-16.00. Vänligen kontakta Felicia Svanberg på 0763-172174 om ni önskar lunch samt antal lunchlådor.

Modersmålsundervisningen
Språkcentrum följer i huvudsak de riktlinjer som gått ut från Grundskoleförvaltningen.

Med anledning av att eleverna i årskurs 7-9 nu undervisas på distans vidtar Språkcentrum följande åtgärder för modersmål:

De elever i årskurs 7-9 som vanligtvis reser till undervisningsgruppen kommer att undervisas på distans. Det sker genom att eleven får material hemskickat direkt av Språkcentrum.

För sammansatta grupper, där elever i årskurs 4-6 undervisas, kommer undervisningen ske på plats på den skola där undervisningen normalt sker.

Studiehandledning sker på distans för årskurs 7-9 och fysiskt för övriga elever.

Elever i behov av särskilt stöd
Under perioden 23/2-26/2 kommer elever i årskurs 7-9 som har särskilt stöd och tid i Studion att vara på plats i skolan hela skoldagen utifrån ordinarie schema. Övriga elever får all sin undervisning via distans hemifrån.

Med vänliga hälsningar,
Carl Waddington
Rektor Kunskapsskolan Krokslätt
0733-018322
carl.waddington@kunskapsskolan.se

Värdefulla länkar:
Bra att tänka på vårdnadshavare gällande distansundervisning
Viktiga utskick från skolan går att nå via skolans hemsida. kunskapsskolan.se/krokslatt

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.