Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 18 mars - Kunskapsskolan Krokslätt

Rektor Carl Waddington berättar om händelser på skolan.

Här följer viktig information till elever och vårdnadshavare i årskurs 8-9 på Kunskapsskolan Krokslätt gällande perioden 22/3-1/4-21

I samråd med Västra Götalands smittskydd och Folkhälsomyndigheten har Kunskapsskolan Krokslätt valt att fortsätta med samma upplägg under vecka 11-12 som vi har haft under vecka 10-11. Beslutet har fattats tillsammans med vår huvudman. Årskurs 4-7 har all sin undervisning på skolan. Nytt beslut för perioden 12/4- 23/4-21 tas under vecka 13.

Tidsplan (22/3-1/4-21)
Årskurs 8 och 9 har distansundervisning varannan dag och närundervisning på skolan varannan dag. Elever i årskurs 8 respektive 9 förväntas vara på plats i skolan för närundervisning följande dagar:

Vecka (Dagar i skolan)*

Vecka 12 - Dagar på skolan

Årskurs 8: Mån, ons, fre

Årskurs 9: Tis, tors

Vecka 13 - Dagar på skolan

Årskurs 8: Tis, tors

Årskurs 9: Mån, ons


*Övriga dagar sker distansundervisning i hemmet för eleverna. Notera att fredagen den 2 april är en röd dag.

Schemat
Elever i årskurs 8 och 9 följer sitt ordinarie schema även de dagar de har distansundervisning. Länkar hittas även fortsättningsvis i Google Meet. All övrig verksamhet såsom biblioteket, plugg-in och annan öppen-dörr-verksamhet för elever är igång. Gällande idrottsundervisningen i årskurs 7-9 har vi tillsammans med smittskyddet gjort bedömningen att den kan genomföras utifrån ordinarie schema. Viktigt att eleverna är ombytta de dagar de har idrott. Detta eftersom vi gör bedömningen att omklädningsrummen är för trånga att använda utifrån smittskyddets rekommendation.

Uppföljning betygsprognos
Vecka 12-13 hålls uppföljningssamtal. De elever som har närundervisning deltar fysiskt på samtalet medan övriga elever och alla samt vårdnadshavare deltar digitalt. Den personliga handledaren skickar ut en kallelse till vårdnadshavare och elever på fredag 11.

Närvarohantering/sjukanmälan
Under perioden med delvis distansundervisning för årskurs 8 och 9 gäller fortsatt skolplikt. Det innebär att vårdnadshavare måste sjukanmäla om barnet är sjukt via Skola24. Närvarokontroll kommer att göras på samtliga pass.

Kommunikation
Viktig information från skolan skickas via mejl till vårdnadshavare och elever. Vårdnadshavare och elever är varmt välkomna att kontakta ansvarig personlig handledare via mejl. Kontaktuppgifter finner ni på kunskapsskolan.se/krokslatt.

Skollunch
Skolan rekommenderar att elever i årskurs 8 och 9 i slutet av skoldagen tar med sig sin lunch för nästkommande dag med distansundervisning. Övriga årskurser äter enligt schema på plats i skolan.

Modersmålsundervisningen
Språkcentrum sköter fortsatt i egen regi distansundervisning under perioden 22/3 - 1/4 för elever i årskurs 8 och 9. Elever i årskurs 4-7 får sin undervisning på plats i skolan. Har ni frågor om modersmålsundervisningen ring Språkcentrum: 031-367 04 50

Elever i behov av särskilt stöd
Elever i årskurs 8 och 9 med behov av särskilt stöd ska vara på plats i skolan varje dag under vecka 12-13. Berörda elever och vårdnadshavare har fått information om detta.

Övriga elever i årskurs 8 och 9 som skall vara i skolan samtliga dagar
Elever i årskurs 8 och 9 som av olika anledningar inte har kunnat ta till sig undervisningen på distans på bästa sätt ska vara i skolan varje dag. Dessa elever har rektor i samråd med den personliga handledaren, beslutat skall vara på plats i skolan samtliga dagar. De följer sitt ordinarie schema. Även i dessa fall har berörda fått information.

Har ni frågor eller funderingar (ej modersmål) vänligen hör av er till mig.

Med vänliga hälsningar,
Carl Waddington
Rektor Kunskapsskolan Krokslätt
0733-018322
carl.waddington@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.